Het Stenen Archief - Only completed research

[2231]

(3)13
3
Hellendag voorheen Abraham
Joseph Soesman
Jozef z.v. Eliezer
Simon Hellendag & Sophie Steenweg
22-08-1814
6 Eloel 5574
Beek
26-07-1886
23 Tamoez 5646
Beek
Beek
28-07-1886// 25 Tamoez 5646
Hier rust
Jos. Hellendag
Overl. 26 Jul 1886
Oud 72 jaren
V. Z. A
והלך לפניך צדקך
 איש חרוץ פה ינוח
 תם דרך נאמן רוח
 עבד אל באמת ובתמים
 תנוח נפשו במרומים
ה"ה יוסף בן אליעזר
המכונה זוסמאן העללענדאך
 נפטר ביום ב כג תמוז ונקבר ביום ד' כ"ה בו
שנת תרמ"ו לפ"ק
תנצבה
En uw gerechtigheid zal voor u uitgaan(1)
Een ijverig man zal hier rusten
Oprecht van weg(2)
En betrouwbaar van geest(3)
Hij diende God in waarachtigheidheid en ingetogenheid(4)
Zijn ziel zal rusten in de Hoge Hemel(5)
Dit is Josef de zoon van Eliezer,
die bekend is als Zoesman Hellendach
overleden op maandag 23 Tammoez
en begraven op woensdag 25 van die maand in het jaar 5646 T.N.Ts.B.H.
(1)Jesaja 58:8. (2)Spreuken 13:6. (3)Spreuken 11:13. (4)Zie Jozua 24:14. (5)Deze vier regels vormen een gedicht. Overleden op maandag 23 Tammoez 5646 = 26 juli 1886. In het artikel "stilte en lofzang", van Adri Drint, gepubliceerd in het jaarboek van het Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap, 1996, staat zijn naam als "Jozef Eliezer, bekend als Zoesman Hellendach" aangegeven

Familysearch digitaal geboorte Beek 22-08-1814 nr. 33 image 126 geboren drie uur in de morgen.

 

Geboorteakte Abraham, Joseph Soesman, 22-08-1814 
Soort akte: Geboorteakte
Aktedatum: 22-08-1814
Aktenummer: 33
Geboortedatum: 22-08-1814
Geboorteplaats: Beek
Kind: Abraham, Joseph Soesman
Vader: Abraham, Soesman
Moeder: NN, NN
Gemeente: Beek
Toegangsnummer: 12.006 Burgerlijke Stand in Limburg: Beek
Inventarisnummer: 4
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) 

 

Familysearch digitaal overlijden Beek 26-07-1886 nr. 42 image 79 overleden 10 uur in de voormiddag.

 

Overlijdensakte Hellendag, Jozef, 26-07-1886 
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 42
Aktedatum: 26-07-1886
Gemeente: Beek
Overlijdensdatum: 26-07-1886
Overlijdensplaats: Beek
Overledene: Hellendag, Jozef
Voornaam:  Jozef 
Achternaam:  Hellendag 
Geboorteplaats:  Beek 
Leeftijd:  72 
Geslacht:  m 
Vader: Hellendag, Simon
Moeder: Steenweg, Sophie
Toegangsnummer: 12.006 Burgerlijke Stand in Limburg: Beek
Inventarisnummer: 37
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
  

Zoon van (3)16 & (3)18.
Broer van (3)01, (3)02, (3)05,(3)14, (3)17 en (32)37.

 

Aanvullende details: Familysearch digitaal bevolkingsregister Beek 1860-1879 image 305.
 

2019/07/01
bnnch