Het Stenen Archief - Only completed research

[2388]

(3)10a
5
Meier
Bernard
Rafael Baruch z.v. Moshe
Julie Jacobs
Mozes Meier & Frouwke Wolf
06-11-1897
11 Cheshvan 5658
Beek
11-08-1953
30 Av 5713
Beek
Beek

Hier Rusten
Onze lieve ouders en grootouders
BERNARD MEIER
geb. 6 Nov. 1897 overl. 30 Menachem Aw 5713 11 Aug. 1953

 

 

פ"נ
האיש ירא שמים ורודף צדקה
 ה"ה ר' רפאל ברוך בן משה
 נפטר ל מנחם אב תשי"ג לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
De man die de hemel vreesde en die rechtvaardigheid najaagde(1) Dit is de heer Rafael Baruch zoon van de heer Moshe
Overleden 30 Menachem Av 712
T.N.Ts.B.H.
(1)Zie Spreuken 21:21.

Familysearch digitaal geboorte Beek 06-11-1897 nr. 77 image 136 geboren zes uur in de voormiddag.

 

Geboorteakte Meier, Bernard, 06-11-1897 
Soort akte: Geboorteakte
Aktedatum: 06-11-1897
Aktenummer: 77
Geboortedatum: 06-11-1897
Geboorteplaats: Beek
Kind: Meier, Bernard
Vader: Meier, Mozes
Moeder: Wolf, Frouwke
Gemeente: Beek
Toegangsnummer: 12.006 Burgerlijke Stand in Limburg: Beek
Inventarisnummer: 13
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)

 

Familysearch digitaal overlijden Beek 12-08-1953 nr. 32 image 18 overleden 18.30u was van beroep veehandelaar.

 

Overlijdensakte Meier, Bernard, 11-08-1953 
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 32
Aktedatum: 12-08-1953
Gemeente: Beek
Overlijdensdatum: 11-08-1953
Overlijdensplaats: Beek
Overledene: Meier, Bernard
Partner: Jacobs, Julie
Vader: Meier, Mozes
Moeder: Wolf, Trouwke
Toegangsnummer: 12.131 Burgerlijke Stand in Limburg: Amby-Wijnandsrade
Inventarisnummer: 2671
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) 
 


 

Echtgenoot van (3)10, zoon van (3)06 & (3)07 en broer van (3)03.

 

Familysearch digitaal huwelijk Millingen 17-08-1932 nr. 14 image 252.

 

Uit dit huwelijk: Vera Meier geb. 1938 Beek.

 

Stamboom Jacobs bij Akevoth: 

2019/06/25
bnnch