Het Stenen Archief - Only completed research

[2392]

(5)03
5
Denneboom
Hendrina Israels
Hendele d.v. Israel Elias Joseph
Trompetter
David Trompetter
Israel El.J.Denneboom and Rebecca J. Zilverberg
23-8-1793
15 Elul 5553
Beilen
22-1-1882
3 Shevath 5642
Beilen
Beilen
24-1-1882//4 Shevath 5642
Hier rust....Mejuffrouw (verm.) 
Hendrina Denneboom
Echtgenoote van 
David Heiman Trompetter
geb. Beilen 23 Augustus....overleden aldaar.......1882
פ"נ
איש(?)ה החשובה
הצנו(?)עה מרת
הינדלא בת
אליהואשת דוד
טרומפעטטער
נפטרה ביום ב'
ג' שבט ונקברה ביום ג' ד' בו
בשנת תרמ"ב לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'
המצבה שבורה ויש לה קרעים. לכן חלקים של הטקסט לא קריאים
Hier rust
een belangrijke en bescheiden (?) vrouw
mevrouw
Hindele dochter van Eliyahuh
de vrouw van David
Trompetter
overleden op maandag
3 Shevath en werd begraven op dinsdag 4 van die maand
in het jaar 5642
T.N.Ts.B.H.
Een stuk van de steen ontbreekt en verder is een deel van de tekst verdwenen. De Nederlandse tekst op de achterzijde is zeer moeilijk te lezen. Een gedeelte werd ontcijferd met behulp van de genealogische gegevens. Aanvullingen, die vermoedelijk juist zijn, maar desalniettemin geschat, zijn aangegeven met een vraagteken. Haar personalia konden echter volledig gereconstrueerd worden uit de genealogische identificatie. Maandag 3 Shevath 5642 = 23 januari 1882. Aangezien de officiele overlijdensdatum de 22e is, overleed zij vermoedelijk op zondagavond, na "nacht", toen 3 Shevath al was ingevallen.
Geïdentificeerd in de Noordelijke Data Base van Akevoth:
(Gezinskaart):
David Heiman/Hijman Trompetter
birth 6 May 1790 Hoorn, Noord-Holland, Nederland,
died 14 Apr 1867 Beilen, Drenthe, Nederland,
occupation: Merchant,
son of Heiman/Hijman David Trompetter and Rachel Simons Asjkenaz
Married 19 Jun 1819 Beilen, Drenthe, Nederland to:
Hendrina Israels Denneboom,
birth 23 Aug 1793 Beilen, Drenthe, Nederland,
died 22 Jan 1882 Beilen, Drenthe, Nederland,
daughter of Israel Elias Joseph Denneboom and Rebecca Jacobs Heimans Zilverberg
op N' 126. 
Ovl.aktenummer: 11. 
Comparanten: onbekende personen
Huw.aktenummer: 8.
Getuigen: onbekende personen.
De huwelijkse afkondigingen vonden plaats te Beilen op zondagen 9 en 16 mei en te Assen op zondagen 16 en 23 mei 1819.
1) Rachel Trompetter, 
birth 3 Oct 1819 Beilen, Drenthe, Nederland, 
died 6 Aug 1909 Coevorden
Married 2 Nov 1842 Beilen, Drenthe, Nederland to:
Marcus Joseph Danneboom,
birth 23 Jun 1819 Veldhuizen, Bentheim, Hannover, Duitsland,
died 14 Mar 1899 Coevorden,
son of Joseph/Jozef Elias DenneboomDannebaum and Roosje Kalmer Rozeboom
2) IJsrael Trompetter, birth 11 Feb 1822 Beilen, Drenthe, Nederland,
died 17 Aug 1897 Hoogeveen
Married 5 May 1845 Beilen, Drenthe, Nederland to:
Lea Hartog Polenaar,
birth 17 Dec 1819 Ootmarsum, Overijssel, Nederland,
daughter of Hartog Joטachim Polenaar and Sara Abrahams Jacobs
3) Heiman (Herman) Trompetter,
birth 11 Dec 1823 Beilen, Drenthe, Nederland,
died 12 Feb 1913 Beilen, Drenthe, Nederland,
occupation: Merchant
Married 18 Mar 1851 Smilde, Drenthe, Nederland to:
Hanna Salomon Cohen,
birth 27 Sep 1829 Smilde, Drenthe, Nederland,
died 25 Aug 1903 Beilen, Drenthe, Nederland,
daughter of Salomon Josephs Cohen and Judik Abrahams van der Horst
4) Rebecka Trompetter,
birth 26 May 1826 Beilen, Drenthe, Nederland
Married 21 Sep 1862 Assen, Drenthe, Nederland to:
Liepman van der Veen,
birth 15 Apr 1832 Appingedam, Groningen, Nederland,
son of David Marcus van der VenVeen and Eva LiebmanLiepman Ballin
5) Vrougje/Vrouwge Trompetter,
birth 30 Jun 1828 Beilen, Drenthe, Nederland,
died 19 Feb 1915 Beilen, Drenthe, Nederland
Married 1 May 1855 Beilen, Drenthe, Nederland to:
Nathan Frank,
birth 12 May 1828 Eibergen, Gelderland, Nederland,
died 9 Oct 1909 Beilen, Drenthe, Nederland,
son of Philip Nathan Frank and Sophia Koen
Occupation: Veearts [Bron:-Dini Hansma Drenthe ]
6) Joel Trompetter,
birth 17 Jul 1830 Beilen, Drenthe, Nederland,
died 28 Jan 1905 Hoogeveen,
occupation: Tailor (nader adres onbekend),
Geb.aktenummer: geen.
Comparanten: 
David Trompetter,
oud 35 jaren,
van beroep koopman,
wonende te Beilen,
vader van de boreling
; alsmede onbekende personenin
Wijk B, N' 288.
Ovl.aktenummer: 18.
Comparanten: onbekende personen
De Commissaris des Konings in de provincie Drenthe verklaart dat Joel Trompetter, geboren te Beilen den 17 juni   1830, van beroep kleermaker, voor de ligting van het jaar 1849 is ingeschreven, dat hem bij loting is ten deel gevallen nommer 31 en dat hij vervolgens door den Nationale Militieraad te Assen uit hoofde van te zijn doofstom van de dienst is vrijgesteld.
Married 20 Oct 1868 Beilen, Drenthe, Nederland to:
Rebekka de Haas,
birth 28 Mar 1846 Smilde, Drenthe, Nederland,
died 13 Oct 1928 Meppel, Drenthe, Nederland,
daughter of Abraham PhilippusFilippus de Haas and Golde/Golda Machiel Hohe/Hoh
Huw.aktenummer: 27.
Getuigen: Hijman Trompetter,
oud 43 jaren,
van beroep koopman,
wonende te Beilen,
broer van de bruidegom
; alsmede onbekende personen.
De huwelijkse afkondigingen vonden plaats te Beilen en Smilde op zondagen 20 en 27 september 1868.
7) Betje Trompetter,
birth 31 Oct 1833 Beilen, Drenthe, Nederland,
died 17 Feb 1869 Assen, Drenthe, Nederland,
buried Assen, Drenthe, Nederland
Married 29 Apr 1862 Beilen, Drenthe, Nederland to:
Aטaron Levie Tof,
birth 1 Dec 1834 Veendam, Groningen, Nederland, 
son of Levi-Levie Arends-Aron Tof and Lea Nochems Cohen
Zij was de moeder van (5)01 en echtgenote van (5)04
2024/02/19
Ma-Jos