Het Stenen Archief - Only completed research

[24292]

(211)05
1
Ricardo of Sagache ? (zie opm.)
Batsewah of Ribca ? (zie opm.)
1837 ?(zie opm.)
Winterswijk
Winterswijk (Spoorstraat)
Op, grond van hetgeen Hans Kooger in "Het Oude Volk"-Kroniek van joods leven in de Achterhoek, Liemers en het grensgebied"  beschrijft op pag.190, betreft het hier een lid van de Portugeese-Joodse familie familie Ricardo, mogelijk de dochter of de echtgenote van (211)05-Joseph David Israel Ricardo
(zie ook aldaar). 
"Kenmerkend voor de begraafplaats zijn twee liggende stenen, waarschijnlijk opgesteld boven de stoffelijke overschotten van leden van de Portugees-Joodse familie Ricardo, die in 1825 en 1837 ter aarde zijn besteld.Zij woonden al omstreeks 1800 in de Heerlijkheid Bredevoort.Het het Register van het dorp Winterswijk staat namelijk de geboorteaanmelding van 27 december 1803,van Batsewah, dochter van Joseph David Israel Ricarso, lid van de Portugees Joodse gemeente te Amsterdam en zijn wettige huisvrouw Ribca Israel Sagache, die ter plaatse woonden".
(het echtpaar kreeg daarna nog 3 kinderen).

2018/05/13
bnnch