Het Stenen Archief - Only completed research

[24294]

(211)07
4
Poppers
Meijer Simon
Me'ir Avraham z. v. Shimon
1) Hanna(Johanna) Casper Cohen- 2) Brandje(Brainchen) Moses Urbach
Simon Meijer & Bille(Bette) Asser
1766(zie opm.)
Kissingen(Hessen) (zie opm.)
12-06-1851
12 Sivan 5611
Winterswijk
Winterswijk (Spoorstraat)
פ"ט
איש ישר הולך תמים
אהב צדק ומשפט
ה"ה החבר ר' מאיר
אברהם ב"ר שמעון
נפטר יום ה' י"ב סיון
תרי"א לפ"ק
תנצבה
hier is geborgen
een rechtschapen man, die ingetogen ging
en van recht en rechtvaardigheid hield
dit is de chaver R' Me'ir
Avraham zoon van R' Shimon
hij overleed op Donderdag 12 Sivan 
5611

T.N.Ts.B.H.
op 12 Jun 1851 overleed te Winterswijk Meijer Simon Poppers, 80 jr.oud, zoon van Simon Meijer & Bille Asser, echtg. van Brandje Moses Urbach, wedn. van Hanna Caspers Cohen.
[Bron:-Family Search]
Akte #68 Winterswijk 12-06-1851-uur van overlijden 11 uur voormiddag

Jaar van geboorte vlg. huw.biijlagen van huwelijk te Groenlo op
18-11-1816-akte #8 (FS-image 642 uit 2008).

Dit klopt niet met het teruggerekende geboortejaar (1771) vlg. leeftijd bij overlijden.


zijn 1ste huwelijk met Hanna Caspers Cohen moet omstreeks 1802 hebben plaatsgevonden.

Hanna Caspers Cohen overleed te Winterswijk op 10 Dec 1815, 31 jr.oud, dochter van Casper Abraham Cohen & Schoontje Selig, echtg. van Meijer Simon Poppers, winkelier.

zijn 2de echt was te Groenlo op 18 Nov 1816 (akte #8) : Meijer Simon Poppers, koopman, 42 jr.oud, geb. te Kissingen, wedn. van Johanna Casper Cohen, zoon van Simon Poppers, te Kissingen & Bette Asser, ovl, en Brainchen Urbach, 24 jr.oud, geb. te Eibergen, wonend te Groenlo, dochter van Moses Jacob Urbach & Brainchen Jacobs, eveneens wonend te Groenlo.

Brandje Moses Urbach overleed te Winterswijk op 1 Oct 1875, 81 jr.oud, wed. van Meijer Simon Poppers.

Hans Kooger geeft in "Het Oude Volk" nog enige biografische details:-

-pag.181-In 1813 had hij een kruidenierswinkel, 5 kinderen en was middelmatig gegoed.
-pag.181-In 1817 werd over hem g4eklaagd in Den Haag dat hij "obstinaat en vol driftigheid" was.
-pag.182-In september 1817 werd hij door de Haagse Commissie (tot dan was hij ouderling van de ringsynagoge Groenlo) benoemd tot kerkmeester van de bijkerk Winterswijk.
Een gemeentelid protesteerde tegen zijn benoeming, hij betichtte Poppers o.m. van wanbetaling en "voldriftigheid".De benoeming ging echter door.
-pag.183-De familie Poppers trok omstreeks 1800 uit het Hessische Kissingen naar de Achterhoek.Meier Simon zette in 1813 in Winterswijk een kruidenierszaak op.


Meijer Simon Poppers had uit zijn 2 huwelijken ongeveer 13 kinderen.
uit zijn 1ste echt was Betje Poppers (211)01

kinderen, geb. te Winterswijk:
uit zijn 1ste echt:
- Salomon Meijer Poppers, geb. 1802; huwt op 30 Mei 1832 te Den Haag, 29 jr.oud met Nanette Hollander, 27 jr, dochter van Simon Jude Hollander & Mirjam Mezrits.
- Betje Poppers (211)01, geb. 1806
- Asser Meijer Poppers, geb. 1807, ovl. te Arnhem op 9 Jul 1889, 82 jr.oud; huwt 1) op 6 Feb 1839 te Arnhem, 31 jr.oud, milicien, koopman met Sophia v.Dijk, 28 jr, dochter van Levie v.Dijk & Maria Clara Salomons; huwt 2) op 13 Sep 1848 te Arnhem, 41 jr.oud met Sophia Samuelle Hertz (Hartog de Winter)
- Susanna/Saartje Poppers, geb. 1810, ovl. 14 Jun 1836, 26 jr.oud, echtg. van Joseph v.Dijk; huwt op 2 Dec 1835 te Arnhem, 25 jr.oud met Joseph Levie v.Dijk, koopman, 24 jr, zoon van Levie Gerson v.Dijk & Hendrina Salomon.

uit zijn 2de echt:
- Simon Meijer Poppers, geb. 1817, ovl. te Winterswijk op 19 Feb 1871, 53 jr.oud, koopman, echtg. van Beth de Haas (212)r02-1. Beth de Haas ovl, te Winterswijk op 10 Nov 1894, 63 jr.oud, echtg. van Alexander v.Gelder, wed. van Simon Meijer Poppers.
- Rachel Meijer Poppers, geb. 1819; huwt te Stad Doetinchem op 12 Jul 1856, 37 jr.oud met Wolf Izaak Bloemendaal, 44 jr. Wolf Bloemendaal ovl. te Arnhem op 5 Feb 1893, 81 jr.oud.
- Johanna Poppers, geb. 1820, ovl. te Winterswijk op 18 Feb 1883, 62 jr.oud.
- Sara Poppers, geb. 1823, ovl. te Winterswijk op 8 Dec 1845.
- Rebekka Poppers, geb. 1826; huwt te Arnhem op 22 Jul 1857, 31 jr.oud met Jacob Cohen, 30 jr, zoon van Simon Jacob Cohen & Mietje v.Praag.
- Mozes Meijer Poppers (212)r03-3b, geb. 1828, ovl. te Winterswijk op 12 Mei 1906; huwt op 30 Jun 1859 te Groenlo, 30 jr.oud met Helena Heimans, 25 jr. Helena ovl. te Winterswijk op 29 Dec 1905, 71 jr.oud.
Begraven Misterweg Rij III-graf 33.
- Hendrina Poppers (212)r04-3b, geb. 12 Jan 1832, ovl. 14 Jun 1915; huwt op 29 Nov 1882 te Arnhem, 50 jr.oud met Israel Meijers (212)r04-3a, 44 jr.oud.
- Ephraim Meijer Poppers, geb. 1834, ovl. op 24 Dec 1899, 65 jr.oud; huwt 1) Naatje Zechendorp; huwt 2) Betje Windmuller.
Begraven Misterweg Rij II-graf 21.
- Jacob Meijer Poppers (212)r02-5, geb. 30 Dec 1836, ovl. 9 Feb 1902 te Winterswijk, 65 jr.oud, echtg. van Roosje Levie.
Begraven Misterweg Rij II-graf 24.
2018/05/13
bnnch