Het Stenen Archief - Only completed research

[24295]

(211)08
4
Bingen,van
Jacob Benjamin
Ja'acov z. v. Benjamin
Elske Marcus Gomperts
Benjamin Nathan v.Bingen & Sophia Jacobs
15-11-1776
4 Kislev 5537
Winterswijk
28-09-1844
15 Tishri 5605
Winterswijk
Winterswijk (Spoorstraat)
30-09-1844//17 Tishri 5605
פ"ט
יעקב איש תם זך וישר פעלו
ינוח בשלום ויעמד לגורלו
ה"ה היקר כ' יעקב בן כ' בנימין ז"ל
נפטר בשם טוב יום א' של
סכות ונקבר בכבוד יום א' לחה"מ
שנת במישר הלך לפ"ק
תנצבה
ערך האותיות במשפט שמשמש לגימטריא הוא 605
hier is geborgen
Ja'acov een ingetogene en zachtmoedig man, en oprecht was zijn handelen
hij zal in vrede rusten en voor zijn lot gerecht staan
dit is de dierbare ge'eerde Ja'acov zoon van de ge'eerde Benjamin zijn herinnering zij tot zegen, 
die overleed met goede naam op de eerste dag van het Loofhuttenfeest, en in ere werd begraven op de eerste der middendagen
van het jaar 'hij ging rechtlijnig' [605]
T.N.Ts.B.H.
De getalwaarde van de spreuk die het jaar van overlijden aangeeft is
605 (het jaar 5605).
Jacob Benjamin v.Bingen ovl. te Winterwswijk op 28 Sep 1844, 68 jr.oud, geboren en wonende te Winterswijk, eheman van Elske Marcus Gomperts, zoon van wijlen Benjamin Nathan & Sophia Jacobs.
[Family Search]
Akte # 160 Winterswijk 28-09-1844
uur van overlijden namiddag half twee.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl. Huw.Akte #23 Winterswijk 13-08-1817
Akte van bekendheid-Image 2101 uit 2719
hij was de stiefvader van Jacob Salomon Gomperts (211)04

Zijn huwelijk was op 13 Aug 1817 te Winterswijk: Jacob Benjamin v.Bingen, koopman, 40 jr.oud, en Elske Marcus Gomperts, dienstmeid, 29 jr.oud; hij was de zoon van Benjamin Nathan v.Bingen & Sophia Jacobs; zij was de dochter van Marcus Gomperts & Cornelia Haas. Er zijn twee jong overleden kinderen uit die echt op 13 Jun 1830 en op 31 Dec 1832 (1mnd.oud, geb. 4 Dec .1832).

Dit moet het tweede huwelijk van Elske Marcus Gomperts zijn geweest,
(ook mogelijk kreeg zij een zoon zonder dat ze gehuwd was of van een onbekende vader aangezien deze zoon de naam Gomperts had)
hetgeen te concluderen valt uit Hans Kooger's "Het Oude Volk"-pag.182:-

In het testament van J.B. van Bingen erfde zijn stiefzoon Markus Gomperts een tuin in Sleeswijk.

Zijn huis en tuin erfde zijn dochter Sophia die in Vreden woonde.
Uit de naamsaanneming van 7 augustus 1812 blijkt dat ook deze dochter een stiefdochter was, de dochter van wijlen Nathan Benjamin, mogelijk een broer van hem ("Het Oude Volk"-pag.178)

In 1813 nog genoemd als slager, zette hij in 1837 een handeltje in manufacturen op.
(Hans Kooger's "Het Oude Volk"-pag.182)

2018/05/13
bnnch