Het Stenen Archief - Only completed research

[2435]

(49)22
5
Schoning
Hester/Ester
Esther d.v. Avraham ha-Cohen
de Vries
Samuel Levie de Vries
Abraham Mozes Schoning & Rebekka Levie
08-02-1820
23 Shevat 5580
Appingedam
06-07-1902
1 Tamoez 5662
Obergum gem.Winsum
Winsum
08-07-1902//3 Tamoez 5662
Hier Rust ESTHER ABRAHAM SCHOONING Echtgenoote van Samuel Levie de Vries Overl.te Winsum 6 Juli 5662
פ"ט אשה חשובה תפארת בניה מ' אסתר בת אברהם הכהן אלמנת שמואל בן אברהם הכהן מתה ביום א' ר"ח תמוז ונקברה יום ג' ג' בו תרס"ב לפ"ק ושם אמה רבקה ת נ צ ב ה
Hier is geborgen Een belangrijke vrouw, pracht van haar zonen Mevrouw Esther dochter van Avraham ha-Cohen Weduwe van Samuel zoon van Avraham ha-Cohen Zij stierf op zondag de 1e dag van de Nieuwe Maand Tammoez en zij werd begraven op dinsdag de 3e van die maand 5662 T.N.Ts.B.H.
De spelling van de familienaam op de steen is niet juist dit moet zijn Schoning.
Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Appingedam
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 08-02-1820
Kind     Hester Schoning
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 08-02-1820
Geboorteplaats: Appingedam
Vader     Abraham Mozes Schoning
Moeder     Rebekka Mozes Levij
Nadere informatie     ; Handtekening getuige: hebreeuws.beroep vader: koopman;

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Winsum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 07-07-1902
Overledene     Ester Abrahams Schoning
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-07-1902
Leeftijd: 82
Overlijdensplaats: Obergum gem. Winsum
Vader     Abraham Mozes Schoning
Moeder     Rebekka Mozes Levij
Partner     Samuel Levies de Vries
Relatie: weduwe
Nadere informatie     geboortepl: Appingedam

 
Zij was de echtgenote van (49)08 en de moeder van (49)35,(49)38,(49)47 en (49)17.

Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Appingedam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 12-04-1845 
Bruidegom Samuel Levie de Vries
Geboortedatum: 30-11-1812
Geboorteplaats: Winsum 
Bruid Hester Abrahams Schoning
Geboortedatum: 08-02-1820
Geboorteplaats: Appingedam 
Vader bruidegom Levie Lazarus de Vries 
Moeder bruidegom Caatje Samuels 
Vader bruid Abraham Mozes Schoning 
Moeder bruid Rebekka Mozes Levie 
Nadere informatie  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep bruid: koopvrouw; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep moeder bruidegom: vleeschhouwersche; beroep vader bruid: kramer; bruidegom 32 jaar; bruid 25 jaar 

2010/06/11