Het Stenen Archief - Only completed research

[2459]

(2)18
5
Leeuw, de
Samuel
Shmu'eel z.v.Ya'akov
Helena Bierman
Jacob Marcus de Leeuw & Jetje Samuel Joles
22-04-1830
29 Nissan 5590
Steenwijk
24-04-1922
26 Nissan 5682
Barneveld
Barneveld
26-04-1922//28 Nissan 5682
Hier Rust
SAMUEL de LEEUW
Echtgenoot van wijlen
HELENA BIERMAN
Overl.28 Nissan 5682
ותשבתו הרמתה כי שם ביתו
פנ
איש טוב וישר
ה"ה ר' שמואל
בן יעקב דע לעהוו
ושם אמו פרידכא
נפטר בשיבה טובה ביום ב כ"ו ניסן
ונקבר בכבוד גדול ביום ד' כ"ח בו
תרפ"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה


En hij keerde terug naar Rama, want daar was zijn huis (1 Sam. 7: 17)
Hier rust
Een goed en rechtschapen man,
Deze is  Shmu'eel, zoon van Ja'akov de Leeuw
En de naam van zijn moeder was Freidche,
Overleed welbejaard op maandag 26 Nissan
en werd begraven met grote eer op woensdag de 28e,
5682
T.N.Ts.B.H.
Hij was de zoon van Jacob Marcus de Leeuw & Jetje Samuel Joles, geboren te Steenwijk en overleden oud 92 jaar Beide ouders zijn eveneens begraven te Barneveld, resp.18-(2)10 & 17-(2)09 [Bron:-overlijdensakte #79 Barneveld dd.25-04-1922, Gelders Archief-Toegangsnr.0207-Inventarisnr.8088] Hij was de broer van Zientje de Leeuw-steen #28-(2)20 & Marcus de Leeuw-steen 29-(2)21
Echtgenoot van Helena Bierman -(2)17
Hij is de broer van (2)20 & (2)21
2014/05/18
bnnch