Het Stenen Archief - Only completed research

[2463]

(2)02
3
Meijer
Meier Levi
Meir Moshe z.v.Jehuda
Betje Marcus
Levie Meyer & Sara v.Genderingen(zie opmerking)
1795
Kampen
24-03-1865
26 Adar 5625
Barneveld
Barneveld
Er is geen Nederlandse tekst
אשרי איש ירא את
 פנ
איש ישר ונאמן לאלהיו
 כל ימי חייו היה
דבוק באלהים חיים
 עד עלית נשמתו לשמים
 ה"ה מאיר משה בן יהודא ז"ל נפטר בש"ט ביום ו עש"ק
 כ"ו אדר תרכ"ה לפ"ק
ת נ צ ב ה
המילה הנקראית כמו הייט זה למעשה שיבוש של חיים ואז נקרא זאת:היה דבוק באלהים חיים
 בש"ט = בשם טוב
עש"ק = ערב שבת קודש
. פה הכונה ליום שישי 
Welzalig is de man[ die God] vreest
Hier Rust
Een rechtschapen en trouw man voor zijn God;
Al zijn levensdagen was hij gehecht aan de levende God
tot het opgaan van zijn ziel naar de hemel,
Dit is Me'ir Moshe zoon van Jehoeda,zijn nagedachtenis zij tot zegen,
Overleden in goede naam op vrijdag de vooravond van de Heilige Shabbath 26 Adar 5625
T.N.Ts..B.H.
Bij het woord levende is de sluit-mem verwisseld met een tet, die in vorm op elkaar lijken.Het woord is dus Chaim en niet Chait, zoals geschreven. . In de Hebreeuwse tekst, eerste regel, mist het woord de Eeuwige
Dit is Meyer Levie Meyer, overleden in Barneveld, 70 jr.oud, geboren te Kampen, zoon van Levie Meyer & Sara v.Genderingen[?], echtg.v. Betje Marcus. De grafstenen van beide echtelieden zijn min of meer identiek in vorm. [de moedersnaam v.Genderingen is wat problematisch en had moeten zijn Sara Davids Hollander]

Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6376
Gemeente: Barneveld
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 38
Aangiftedatum: 25-03-1865
Overledene Meijer Levie Meijer
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 24-03-1865
Overlijdensplaats: Barneveld
Vader Levie Meijer
Moeder Sara van Genderingen
Partner Betje Marcus
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Kampen; oud 70 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Hij was de echtgenoot van (2)13

Hij was een oom was van Roosje v.Gendringen, de eerste vrouw van Emanuel Marcus-(2)12, de broer van zijn echtgenote (2)13.
Roosje was n.l. dochter van Betje Levij Meyer, en beiden  hadden als ouders Levij Meyer & Sara David Hollander.
2011/03/16