Het Stenen Archief - Only completed research

[2630]

(102)26
2
Silberberg
Jenny
Gittel d.v. Me'ir
Frank
Salomon Abraham(Sally) Frank
18-04-1888
7 Iyar 5648
02-06-1969
16 Sivan 5729
Eibergen
Eibergen
04-06-1969//18 Sivan 5729
Rustplaats van J. Silberberg
geb. 7 Ijar  / 18 april 5648
Overl. 16 Siewan / 2 juni 5729
פ''ט
האשה מ' גיטל בת מאיר
עטרת בעלה
אלמנת
ר' שלמה בן נתן פראנק
נפטרה בשם טוב
יום ב' ט' ז' סיון תשכ''ט
ונקברה בכבוד גדול
יום ד' בו
ושם אמה פעגלא
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
Mevrouw Gittel dochter van Me'ir
Kroon van haar man (1)
Weduwe van 
de heer Salomo zoon van Nathan Frank
zij stierf in goede naam
op maandag 16 Sivan 5729
en zij werd begraven met grote eer
op woensdag daaropvolgend
en de naam van haar moeder was Feigele
T. N. Ts. B. H.
(1) Spreuken 12:4
[Bron:-Nieuw Israelitisch Weekblad]
Overlijden:-
Familiebericht NIW 06-06-1969
Nr/38-Jrg.104

Overige personalia konden slechts gedeeltelijk worden gevonden
(namen ouders, geboorteplaats en huwelijksgegevens werden niet getraceerd)
Zij overleefde de oorlog, samen met haar echtgenoot Sally Frank, door onderduik 
bij de roomskatholieke boer Brummelhuis nabij Bentelo.
[Bron:-Hans Kooger-Het Oude Volk-pag.251]
echtgenote van (102)27
2014/07/16
bnnch