Het Stenen Archief - Only completed research

[2631]

(102)27
5
Frank
Salomon Abraham(Sally)
Shlomo z.v. Nathan
Jenny Silberberg
Nathan Frank & Rosa Heijmann
24-04-1888
13 Iyar 5648
Eibergen
04-02-1952
8 Shevat 5712
Enschede
Eibergen
Rustplaats van S. A. Frank. 
Geb. 13 Ijar / 24 April 5648. 
Overl. 8 Sjewat / 4 Februari 5712
פ'נ
איש תם וישר
כ'' שלמה בן כ'' נתן ז''ל
לבית פראנק
ושם אמו רייסכא
הלך לעולמו ח'  שבט
שנת תשי''ב לפ''ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een ingetogen en rechtschapen man
de ge'eerde Shlomo zoon van de ge'eerde Nathan, zijn aandenken zij tot zegen,
van het huis Frank
en de naam van zijn moeder was Reiske
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld  op 8 Shevat
van het jaar 5712 
T. N. Ts. B. H.

hij overleed in Enschede op 4 Feb 1952, uit Eibergen, 63 jr.oud, manufacturier, echtg. Jenny Silberberg, zoon van Nathan Frank & Rosa Heijmann.

[Bron:-Gelders Archief]

Geboorte:-
Akte #57 Eibergen(Berkelland) 24-04-1888

[Bron:-Nieuw Israelitisch Weekblad]
Overlijden:-
Familiebericht NIW 08-02-1952
Nr.9  Jrg.83
Hij was de zoon van (102)37 & (102)40 , echtgenoot van (102)26, en de broer van (102)28

Hij overleefde de oorlog, samen met zijn echtgenote Jenny Silberberg, door onderduik bij de roomskatholieke boer Brummelhuis nabij Bentelo.
[Bron:-Hans Kooger-Het Oude Volk-pag.251]
2014/07/16
bnnch