Het Stenen Archief - Only completed research

[2755]

(13)04
4
Sternfeld
Izaak
Yitzchak z.v.Shlomo
1)-Sara Kochein 2)-Elisabeth Cohen
Salomon Simon Sternfeld & Esther Elias
22-04-1804
11 Iyar 5564
Brummen
07-02-1887
13 Shevath 5647
Brummen
Bronkhorst
09-02-1887 (15 Shevath 5647)
Hier Rust
IZAAK STERNFELD
Geb.te Brummen 25 April 1804
Overl.7 Februari 1887

ויצא יצחק לשוח פנ איש צדיק וישר הה כ' יצחק בן כ' שלמה שטערנפעלד ושם אמו אסתר עלה למרום ביום ב' י"ג שבט ונקבר ביום ד' ט"ו בו בשנת תרמ"ז ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 7-2-1887  הכותרת היא הקטע מבראשית כד פסוק סג שבמלואו הינו ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים
En Yitschak ging in gedachten verzonken.... Hier rust een rechtschapen en eerlijk man, deze is de geeerde Yitschzak zoon van de geeerde Shlomo Sternfeld en de naam van zijn moeder was Esther, hij steeg ten Hemel op maandag 13 Shevath en werd begraven op woensdag de 15e van die maand in het jaar 5647 T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk zijn de eerste woorden van Genesis-hoofdstuk 24, vers 63-[Vertaling steunend op:- Groot Nieuws Bijbel-vertaling in omgangstaal] En Yitschak liep in gedachten verzonken over het veld [in de vooravond , hij sloeg zijn ogen op en zie hier, er komen kamelen aan...]
Hij is Izaac Sternfeld, geb. te Brummen 22.4.1804, overl. aldaar, (de overl.datum in de bron, dwz. 17.2.1887 is foutief).Zijn tweede vrouw was Elisabeth Cohen-steen nr. (13)02 [Bron:-Hans Kooger-Joods Leven in Bronkhorst,Steenderen,Brummen]
2011/04/22