Het Stenen Archief - Only completed research

[2758]

(13)08
4
Sternfeld
Daniel
Daniel z.v.Shimon
Helena Wertheim
Simon Sternfeld & Vogel(Feigle) Polak
13-8-1832
17 Av 5592
Rhienderen
13-4-1911
15 Nissan 5671
Brunmmen
Bronkhorst
תכתב זאת לדור אחרון ציון איש זקן פה ינוח תם דרך נאמן רוח הה כ' דניאל בכ שמעון ז"ל ושם אמו פעגלא הלך לעולמו ליל שמרים ט"ו ניסן תרע"א לפ"טק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 13-4-1911 תהלים פרק קב פסוק יט :תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה
Schrijf dat neer voor het laatste geslacht Een gedenkteken Een oud man zal hier rusten Eenvoudig in zijn [levens]wandel en trouw van geest Deze is de heer de geeerde Daniel zoon van de geeerde Shimon zijn herinnering zij tot zegen En de naam van zijn moeder was Feigle Hij ging naar zijn Hiernamaals op de Nacht van de Wake 15 Nissan 5671 T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Psalm 102 vers 19:-Schrijf dat neer voor het laatste geslacht [en wanneer dat geschapen wordt, zullen ook zij de Heere prijzen] Nacht der Wake = Sederavond, de eerste avond van het Pesachfeest
Hij was Daniel Sternfeld, geb. Rhienderen 13-8-1832,overl.Brummen 13-4-1911, echtgenoot van Helena Wertheim, geb.Valburg 19.9-1829,overl.Brummen 26.1.1921. [Bron:-Hans Kooger-Joods Leven in Bronkhorst,Steenderen,Brummen, pag.69]
Uit de bron:-Hans Kooger-Joods Leven in Bronkhorst,Steenderen,Brummen, pag.53-54 is nog de volgende schets ontleend van Daniel Sternfeld en zijn vrouw:- "Echte Jiddische typen waren Daniel Sternfeld(1832-1911) en Helena Wertheim zijn vrouw, die in de Gravenstraat woonden.Daniel was een lange kerel, die half Jiddisch-half Brummens brouwde en die graag op partijtjes en feestjes op een weer-en-wind viool fieldelde, als een soort Tewje figuur....Helena Wertheim was op latere leeftijd uitgegroeid tot een prachtig typetje met haar spitse kin op gelijke hoogte met haar neus....Daniel's zoon Salomon was eveneens muzikaal. ------------------------------------------------------------------------------------------ Zijn echtgenote Helena Wertheim ligt begraven op het aangrenzende graf (13)09
2007/06/10