Het Stenen Archief - Only completed research

[2760]

(13)10
4
Vroom
Sophia(Antje)
Farmet d.v.Avraham
Aussen
Asser Benjamin Aussen
NN NN & Hesje Vroom
29-1-1849
06 Sjevat 5609
Amsterdam
2-4-1912
16 Nisan 5672
Bronkhorst
Bronkhorst
פ"ט פארעמת בת אברהם אשת אשר אוססען מתה ליל ב' ד'שימורים ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 2-4-1912 ליל ב' דשימורים הוא בחו"ל ליל הסדר השני. ליל שימורים נקרא ליל הסדר ככתוב בספר שמות פרק יב פסוק מב : ליל שימורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים השם פארעמת הוא שיבוש של השם פרומט ומובנה אשה אדוקה וחסידה כמו שהשם הלועזי שלה סופיה מבטא אותו דבר. שם המשפחה ההולנדי של הנפטרת הוא פרומ וזה גם מראה על הקשר עם השם הפרטי פרומט
Hier is geborgen Faremt dochter van Avraham De vrouw van Asher Aussen Stierf in de tweede Nacht der Wake T.N.Ts.B.H.
De overlijdensdatum is 2-4-1912. De tweede Nacht der Wake is in de diaspora de tweede Sederavond. De sederavond wordt genoemd Nacht der Wake n.a.v. het geschrevene in Exodus,hoofdstuk 12, vers 42:-Die nacht waakte de Heer over hen om hun uit het land van Egypte te voeren. De naam Faremt is een verbastering van de naam Fromet en de betekenis hiervan is een vrome en rechtschapen vrouw, zoals ook haar burgelijke naam Sophia dezelfde betekenis heeft. De Nederlandse familienaam van de overledene is Vroom en ook dat laat een verbintenis zien met de eigennaam Fromet. ------------------------------------------------------------------------------------------ De op de steen aangegeven geboorteplaats-Hengelo-is foutief en moet zijn Amsterdam. Wel is het zo, dat zij te Hengelo(Gld.woonde).Als beroep is aangegeven dienstmaagd.
De overlijdensdatum is 2-4-1912. De tweede Nacht der Wake is in de diaspora de tweede Sederavond. De sederavond wordt genoemd Nacht der Wake n.a.v. het geschrevene in Exodus,hoofdstuk 12, vers 42:-Die nacht waakte de Heer over hen om hun uit het land van Egypte te voeren. De naam Faremt is een verbastering van de naam Fromet en de betekenis hiervan is een vrome en rechtschapen vrouw, zoals ook haar burgelijke naam Sophia dezelfde betekenis heeft. De Nederlandse familienaam van de overledene is Vroom en ook dat laat een verbintenis zien met de eigennaam Fromet.
Geboren om 9.00 u in het Binnen Gasthuis uit Hesje Vroom dochter Sophia op 29 januari 1849 aangegeven op 30 januari dezer door Anna Maria Rees, oud 50 jr. vroedvrouw en Leendert ter Linden, oud 46 jaar suppoost en Willem Steeviet, oud 50 jaar suppoost. GAA dl 1 fol 123 [Bron:-onderzoek bij het GAA door Reinier Bobbe-dd.10-10-2007] --------------------------------------------------------------------------------------------------- Zij was ook bekend als Antje.Zij overleed na bijna veertig jaar in Bronkhorst gewoond te hebben. [Hans Kooger-Joods Leven in Bronkhorst,Steenderen,Brummen-pag.26] --------------------------------------------------------------------------------------- Het graf van haar echtgenoot = (13)15
2007/10/16