Het Stenen Archief - Only completed research

[2791]

(93)02
5
Gelderen, v.
Judith
Jette d.v. David ha-Levi
Philip
Levie Philip
David van Gelderen & Anne van Gelderen
06-04-1799
2 Nissan 5559
Zoetermeer
7-10-1873
16 Tishri 5634
Nieuw Beijerland
Oud-Beijerland
9-10-1873/18 Tishri 5634
Hier Rust 
Judith Philip 
Geb.van Gelderen 
Overl.7 Oct.5654
פה טמונה
 אשה חשובה עטרת בעלה.
 והדרת בניה ,צדקה וחסד
 נתנה כל ימיה היא מרת יטא
 בת דוד הלוי ,נפטרת יום ג'
 ב' דסוכות ,ונקברת יום ה' חי
 תשרי ,שנת תרל"ד לפ"ק
 ת נ צ ב ה
Hier is geborgen 
Een belangrijke vrouw, de kroon van haar man. 
En de pracht van haar zonen, 
Weldadigheid en goedhartigheid(vrijgevigheid) gaf zij al haar dagen, 
Zij is mevr. Jette dochter van David Ha-Levi, 
Overleed op Dinsdag de tweede dag van Soekoth, 
en werd begraven op Donderdag 18 Tisjrie, 
Het jaar 5634 
T.N.Ts.B.H.
Soekoth is het Loofhuttenfeest. De met punten aangegeven letters hebben een getallen waarde van 436.Dit getal is gelijk aan de getallenwaarde van haar Hebreeuwse naam (Jehoedith/Judith).
[Bron:-Akte van bekendheid]
Geboorte:-06-04-1799
(A.M.Butterman-EM 25-11-2015]

Met uitzondering hiervan:-Gegevens gebaseerd op:-Het Joodse Verleden van Oud-Beijerland-Historische Vereniging Oud-Beijerland-Alie van den Berg(2008)-pag.120. 
Met uitzondering van de daarna gevonden Akte van Bekendheid-zie boven- konden in Genlias (per 15-10-2008)  geen aktes met directe genealogische gegevens getraceerd worden.
Alie v.d.Berg geeft als geboortedatum 08-03-1801 (23 Adar 5561) hetgeen dus in strijd is met de Akte van Bekendheid.
In de aktes van de Burgelijke Stand wordt de naam Judith zowel als Judic gebezigd.(Alie van den Berg gebruikt Judic in haar genealogische details). Zij is de echtgenote van (93)03 en de moeder van (93)49 en (93)65 en schoonmoeder van (93)24.

Op de huwelijksakte van haar schoonzoon (93)24-zie aldaar-[van haar dochter Eva Philip is geen steen aanwezig in het Stenen Archief, want de steen is gebroken.Deze is wel opgenomen in het boek van Alie van den Berg onder nr.35-pag.93] is haar naam Jerdis, wat weer vermoedelijk een verschrijving is van Judis(Judit) of iets dergelijks.
2015/12/04
bnnch