Het Stenen Archief - Only completed research

[2792]

(93)03
4
Philip
Levie
Jehuda z.v. Moshe Naftali Philip
Judith(Judic) van Gelderen
Hartog Jonas Philip & Eva Marcus
24-12-1790
17 Tevet 5551
Nieuw-Beijerland
17-10-1873
26 Tishri 5634
Nieuw-Beijerland
Oud-Beijerland
19-10-1873/28 Tishri 5634
Hier Rust 
Levie Philip 
Overl.17 Oct.5634
יהודה אתה יודוך אחיך
 הוד והדר שמו,
 הלך בדרכי קונו,
 בניו הדריך בתורתו
 צדקה נתן מממונו
 ה'ה יהודה בר משה
נפתלי פיליפ נפטר
 עש'ק כ'ו תשרי ונקבר
 יום א' כ'ח תשרי שנת
זכר צדיק לברכה לפ"ק
 ת נ צ ב ה
De tweede zin in het grafschrift is ook een zekere zinspeling op zijn naam הוד --> יהודה (voor vertaling-zie aldaar)
Jehoeda, U zullen Uwe broeders huldigen, 
Majesteit en pracht was zijn naam, 
Hij ging op de wegen zijner Schepper 
Zijn zonen gaf hij leiding in Zijn Leer, 
Liefdagigheid gaf hij van zijn geldelijk bezit, 
Deze is Jehoeda zoon van Moshe Naftali Philip, overleed 
Op de vooravond van de Heilige Shabbath(Vrijdag) 26 Tisjri en werd begraven 
Op Zondag 28 Tisjri van het jaar "Het aandenken aan de rechtvaardige zij tot zegen" [5634] 
 T.N.Ts. B.H.
De eerste 4 regels rijmen op elkaar. De bovenspreuk is uit Genesis 49:8 (Jacob's zegen). (Vertaling vlg. de Pentateuch vertaling van Rabbijn J.Vredenburg). De met punten aangegeven letters hebben een getallenwaarde van 634, gelijk aan het jaar van overlijden (zonder de duizendtallen). Zoals ook elders uitgelegd, is het verband tussen Levie (burgelijke Joodse naam) en Jehoeda/Juda (Joodse naam) het symbool van de stam Jehuda, nl. de leeuw:-zie Genesis 48:10.In het Hebreeuws (ook):-Lavie.Hiervan afgeleid de namen Lev, Leib, Leo, Levi, e.d., allen verband houdende met de naam Jehoeda.
[Bron:-Akte van bekendheid]
Geboorte:-24-12-1790
(A.M.Butterman-EM 25-11-2015)

Genlias:- Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuw-Beijerland Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 47 Aangiftedatum: 17-10-1873 Overledene Levi Philip Geslacht: M Overlijdensdatum: 17-10-1873 Leeftijd: 81 Overlijdensplaats: Nieuw-Beijerland Vader Hartog Philip Moeder NN Partner Judith van Gelderen Relatie: Weduwnaar
Hij is de echtgenoot van (93)02 en de vader van (93)49 en (93)65.
Tevens is hij de schoonvader van (93)24.
In Genlias werd slechts de overlijdensakte gevonden (per 16-10-2008).
Geboortedatum vlg.Akte van Bekendheid(zie boven).
Overige gegevens zijn ontleend aan:- Het Joodse Verleden van Oud-Beijerland-Historische Vereniging Oud-Beijerland-Alie van den Berg(2008)-pag.118.
2015/12/04
bnnch