Het Stenen Archief - Only completed research

[2801]

(93)45
5
Berg, v.d.
Nathan
Nathan z.v.Avraham Aryeh ha-Cohen
Betje Kuhn
Levie van den Berg & Gerritje Goudsmit
10-08-1834
5 Av 5594
Nieuw-Beijerland
19-03-1892
20 Adar 5652
Oud Beijerland
Oud-Beijerland
21-03-1892// 22 Adar 5652
Hier Rust NATHAN van den BERG Overleden 20 Adar 5652 19 Maart Z.A.R.I.V.
ונתן בא אל המלך פ"נ על מקומו יבא בשלום נתן בן החבר ר' אברהם אר' הכהן פאן דען בערך נפטר ביום שבת קדש כ' אדר תרנ"ב לפ"ק ת נ צ ב ה
En Nathan kwam tot de Koning Hier Rust Vreedzaam kwam [hij] naar zijn plaats Nathan de zoon van de chaveer de heer Avraham Aryeh ha-Cohen van den Berg Overleed op de dag van de Heilige Shabbath 20 Adar 5652 T N Ts B H
De bovenspreuk is volgens Koningen I-1:23 De tweede spreuk is uit Exodus 18:23-De Pentateuch vertaling van Opperrabijn Joel Vredenburg hiervan is:-"...zal in welstand naar de hem bestemde plaats komen". Zijn tweede naam Aryeh is in het Hebreeuws geschreven met vervanging van de laatste-vierde- letter (hee) door een weglatingsteken.Dit omdat de lettercombinatie Yoed (de derde letter van de naam Aryeh) en Hee naast elkaar tevens de naam van de Eeuwige aanduidt, en men dit wilde vermijden.
Genlias:- Detail resultaat: (Kind) Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuw-Beijerland Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 27 Aangiftedatum: 11-08-1834 Kind Nathan van den Berg Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 10-08-1834 Geboorteplaats: Nieuw-Beijerland Vader Levi van den Berg Moeder Gerritje Goudsmit Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Algemeen Gemeente: Oud-Beijerland Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 55 Aangiftedatum: 19-03-1892 Overledene Nathan van den Berg Geslacht: M Overlijdensdatum: 19-03-1892 Leeftijd: 57 Overlijdensplaats: Oud-Beijerland Vader Levie van den Berg Moeder Gerritje Goudsmit Partner Betje Kuhn Relatie: Echtgenoot
Broer van (107)073, (93)68, (156)b01-11 en (16_58.

Genlias:- Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Algemeen Gemeente: Oud-Beijerland Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 38 Datum: 24-12-1861 Bruidegom Nathan van den Berg Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Nieuw-Beijerland Bruid Betje Kuhn Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Amsterdam Vader bruidegom Levie van den Berg Moeder bruidegom Gerritje Goudsmit Vader bruid Isaac Zadok Kuhn Moeder bruid Rochel Simon Rheenen Nadere informatie Voogd Mozes Simon van Rheenen; toeziend voogd Nathan Simon van Rheenen Hij was de echtgenoot van (93)30 & vader van (93)44 Hij was de zoon van (93)67 en broer van (93)55
2017/07/19
lejeune2011