Het Stenen Archief - Only completed research

[2807]

(102)37
5
Frank
Nathan
Nathan z.v. Avraham
Rosa Heijmans
Abraham Nathan Frank & Anna Abrahams
27-06-1841
8 Tammoes 5601
Eibergen
11-10-1921
9 Tishri 5682
Eibergen
Eibergen
Rustplaats van Nathan Frank (bovenkant steen)
Geb. 8 Tamoez / 27 Juli 5601
Overl. 9 Tisjrie / 11 October 5682
Z.A.R.I.V.
איש תם וישר
נתן בן כ'' אברהם ז''ל
ושם אמו חנה
הלך לעולמו
בערב יום הכפורים
שנת תרפ''ב לפ''ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
een ingetogen en rechtschapen man
Nathan zoon van de ge'eerde Avraham zijn aandenken zij tot zegen
en de naam van zijn moeder was Channa
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
op de vooravond van Jom Kippoer
van het jaar 5682 
T. N. Ts. B. H.
[Bron:-archieven.nl]
Geboorte:-
Akte #96  Eibergen 27-06-1841
(Invent. nr. 5201 Gelders Archief)
zijn huwelijk was in Eibergen op 17 April 1874: Nathan Frank, 32 jr.oud, zoon van Abraham Nathan Frank & Dina Abrahams, en Rosa Heijmann, 25 jr.oud, dochter van Salomon Heijmann & Jette Sommer.

Detail resultaat: (Overledene) 

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 8285 
Gemeente: Eibergen 
Soort akte: overlijden 
Aktenummer: 72 
Aangiftedatum: 13-10-1921
Overledene Nathan Frank 
Geslacht: M 
Overlijdensdatum: 11-10-1921 
Overlijdensplaats: Eibergen
Vader Abraham Nathan Frank
Moeder Anna Abrahams
Partner Rosa Heijmans 
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Eibergen; oud 80 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader:
 geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Hij was de zoon van (102)15
Hij was de vader van (102)27 & (102)28
Hij was de echtgenoot van (102)40
2014/08/04
bnnch