Het Stenen Archief - Only completed research

[2918]

(17)12
4
Vomberg
Levie Gersom
Jehoeda z.v. Gersom
Paulina Friedmann
Gersom Vomberg & Jochefet Goldmann
14-12-1814 of 09-12-1814
1 Tevet 5575 of 26 Kislev 5575
Walldorf (Sachsen-Meiningen)
28-08-1895
08 Elloel 5655
Dalfsen
Dalfsen
[Gedeeltelijk-de tekst is sterk verweerd] RUSTPLAATS VAN LEVIE GERSOM VOMBERG ......WALDORF.......... ......DALFSEN...........
תחת הציון הלז נטמן איש נכבד ונשוא פנים עבד אל באמר וברגש הה כ' יודא בן כ' גרשון ושם אמו יוכבד הלך לעולמו ביום ד' ח' אלול שנת תרנה לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 28-8-1895
Onder dit gedenkteken is geborgen een geeerd en notabele man een dienaar van God met woord en met gevoel deze is de geeerde Juda zoon van de geeerde Gershon en de naam van zijn moeder was Joveched hij ging naar zijn Hiernamaals op woensdag 8 Elloel van het jaar 5655 T.N.Ts.B.H.
De steen is zeer verweerd maar de Hebreeuwse tekst zoals weergegeven is bijna geheel zeker de juiste ontcijfering. ------------------------------------------------------------------------------------ Kanttekening bij de paralelle namen Juda(Jehoeda) in het Hebreeuws en Levie als naam in het Nederlands:- 1).-De namen Jehoeda(Juda) en Leib/Loeb/Lev lopen dikwijls naast elkaar.Lev of Lavi (Jiddisch Leib, Loeb) is een jonge leeuw of leeuwenwelp. 2)-Dit is gebaseerd op Genesis 49,8 (Jacob's zegen aan Juda) waar Juda vergeleken wordt met een jonge leeuw. 3)-Deze vergelijking is gedurende de hele Joodse historie van kracht geweest en jongens die in feite Jehoeda werden genoemd, gingen dikwijls als Leib, Loeb, etc. door het leven.[Het embleem van de stad Jeruzalem, liggend in het oude stamgebied van Juda, is eveneens een leeuw]. 4)-Bij Joods-Nederlands genealogisch onderzoek is gebleken, dat bij inschrijvingen door ambtenaren etc., hierbij vaak een fout werd gemaakt waardoor Lev,Leib,Loeb, etc. vaak als als Levie werd geregistreerd. 5)-Jehoeda en Levie kunnen dus dikwijls naast elkaar gevonden worden bij een en dezelfde persoon, hoewel dit dus in feite ongegrond is, en zo'n Levie geheel geen Leviet (van de Levietenstam) hoeft te zijn. [Uitgewerkt op grond van uitleg van Ury Link, Amsterdam]
Geidentificeerd als een tweede generatie VOMBERG in Nederland in de Vomberg genealogie in de familie stambomen collectie van Akevoth (opgesteld door Ben Noach & Sem Atsmon):- LEVIE VOMBERG is ook bekend als LOEB VOMBERG ------------------------------------------------------------------------------ Geboren: 14 Dec 1814 in WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN) Overleden: 28 Aug 1895 in DALFSEN van beroep: PEDLAR, MERCHANT, BUTCHER Vader: GERSOM VOMBERG Moeder: JOCHEFET GOLDMANN (OVERGROOTVADER VAN SEM DE GROOT(ATSMON) UIT ASHKELON , VOORNOEMD). De naam VOMBERG is voor 't eerst genoemd in Bevolkingsregisters van Dalfsen voor de jaren 1850-1860, pag. 161. Levie ingeschreven als zijnde geboren in Walldorf op 14/12/1814.Op grafsteen 26 Kislev 5575=9.12.1814. Datum van eerste aankomst in Dalfsen is niet vermeld; Vermoedelijk omstreeks 1850. Oudere generatie in Dalfsen herinnert zich nog een Vomberg-paadje. In die tijd waren er slechts 5 Joodse families te Dalfsen, de synagoge werd pas gebouwd in 1866. [Voor de geschiedenis van de Joodse Gemeente te Dalfsen in de 19e eeuw, zie:- W.Stappenbelt:-De synagoge van Dalfsen;Huis van samenkomst in vroegere tijden,Dalfsen,13.4.1984.] Datum en locatie van kerkelijk huwelijk (choepa) met Paulina (Breile) niet bekend.Zeer zeker niet in Walldorf, waar alleen zijn broer Bernard een huwelijksvergunning had. Hoewel de datum van aankomst van echtgenoot in Dalfsen niet opspoorbaar is, ziet het er naar uit, dat zij beiden niet tegelijkertijd in Dalfsen arriveerden.(Levie arriveerde eerder ?) Zie ook tekst bij echtgenote Paulina Friedmann ------------------------------------------------------------ Op grafsteen van zoon Gerson V. te Zwolle wordt diens vader ook Jehoeda genoemd.
Zijn vrouw ligt begraven in het aangrenzend graf nr. #(17)13
2007/10/30