Het Stenen Archief - Only completed research

[2919]

(17)13
5
Friedmann
Pauline
Breile d.v. Mendel
Vomberg
Levie Gersom Vomberg
Mendel Friedman & Bat Breile(matronyme) ? Rivka NN
24-6-1825(zie opmerking)
8 tammoes 5585
Marisfeld
25-9-1884
6 tisri 5645
Dalfsen
Dalfsen
28-9-1884/zondag de dag voor Grote Verzoendag 5645
Pauline Vomberg Friedmann Geb. te Marisfeld 8 Tamus 5585/1825 Ovl. te Dalfsen 6 Tishri 5645/1884
מנשים באהל תברך פ"ט אשת חייל עטרת בעלה ותפארת לבניה ה"ה מרת בריינא פרידמאן אשת יהודה ליב פאמבערג נפטרה ביום ה ו תשרי ונקברה ביום א'ערב יום הכפורים אדם להבל דמה ימיו כצל עובר לפ"ק ת נ צ ב ה
מקור הפסוק – מנשים באהל תברך הוא מספר שופטים –שירת דבורה , פרק ה' – פסוק כ"ד שבשלומתו:- " תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך" -------------------------------------------------------------------------------- מקור הפסוק -אדם להבל דמה ימיו כצל עובר הוא תהילים קמ"ד פסוק ד
Gezegend zult gij zijn boven alle vrouwen in de tent Hier is geborgen Een flinke vrouw, een kroon voor haar man en een sier voor haar zonen deze is mevrouw Breile Friedmann de vrouw van Jehoeda Leib Vomberg, zij overleed op donderdag 6 Tishri ליב פומבערג נפטרה ביום ה ו תשרי en werd begraven op zondag de dag voor Grote Verzoendag De mens is der ijdelheid gelijk, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw T.N.Ts.B.H.
Volgens haar stamboom is zij geboren op 25-7-1825(*) (10 Av 5585) en niet zoals aangegeven op de steen. [Bron:-Bevolkingsregister Dalfsen 1860/70 , maar vermoedelijk is dit onjuist] ---------------------------------------------------------------------- De bron van de bovenspreuk is Richteren-(het Lied van Debora) -hoofdstuk 5, vers 24, in het geheel luidende:- Gezegend zij boven de vrouwen Jaël, de huisvrouw van Heber, den Keniet; gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent! De bron van de spreuk:- "De mens is der ijdelheid gelijk, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw" is Psalm 144, vers 4. [Bron vertaling:-de Statenbijbel] De getallenwaarde van de spreuk is 645, waarmee het overlijdensjaar(5)645 aangegeven in spreukvorm weergegeven wordt. --------------------------------------------------------------------------------
Geidentificeerd als behorende tot de tweede generatie VOMBERG in Nederland in de Vomberg genealogie in de familie stambomen collectie van Akevoth (opgesteld door Ben Noach & Sem Atsmon):- Individueel blad ------------------------------------------------------------------------------ PAULINA FRIEDMANN Ook bekend als BREILE FRIEDMANN (zie info 1) ------------------------------------------------------------------------------ Geboren: 25 Jul 1825 in MARISFELD Overleden: 25 Sep 1884 in DALFSEN Vader: MENDEL FRIEDMAN Moeder: BAT BREILE(matronyme) ? RIVKA NN Paulina ingeschreven in Dalfsen 8.8.1850, als echtgenote van Levie. Als geboortedatum wordt te Dalfsen vermeld:25.7.1825. Volgens geboorteregisters Walldorf werd achtste en laatste kind van Mendel en Rebekka Friedmann geboren 28.5.1825:naam Breile. Zie ook tekst bij echtgenoot Levie Vomberg ------------------------------------------------------------------------------ Info 1 Op grafsteen zoon Gerson te Zwolle=BREINTJE
Haar echtgenoot is begraven in het aangrenzende graf (17)12 In de stamboom is haar naam gespeld als Paulina. ----------------------------------------------------------------------------------- Terwijl genealogisch onderzoek (tenn bate van de Vomberg genealogie) uitwees dat haar Hebreeuwse naam althans in Duitsland Breile (*) was, is op een zeker punt deze naam naar het schijnt overgegaan in Breine.Zo komt haar naam voor in het Hebreeuwse gedeelte van de steen, als ook op de grafsteen van haar zoon Gerson te Zwolle.Deze tegenstrijdigheid, wanneer dit gebeurde en de oorzaak ervan, is onopgehelderd gebleven. [Bron:- fax 1.7.1997, in het bezit van Sem Atsmon, Ashkelon, Israel, van Michael Lenarz, Curator Joods Museum Frankfurt a.M., met o.a. mededeling, dat Mendel Meier en Rebekka Friedmann 8 kinderen hadden, de jongste Breile, geb. 28.05.1825. Hij vermeldt, dat niet alle letters goed leesbaar zijn, maar hij is zeker van de naam Breile.]
2007/04/11