Het Stenen Archief - Only completed research

[2971]

(103)18
4
Szfradzki
Rivkoh
Rivka d.v. Joseef
Markowicz
Daniel Markowicz
18-09-1864
17 Eloel 5624
Lask (Polen)
16-10-1929
12 Tishrie 5690
Luik (Belgie)
Eijsden
Ici repose 
Madame Rivkoh Szfradzki 
epouse Daniel Markowiez 
nee a Lask le 18 Septembre 1864 
decedee a Liege le 16 Octobre 1929 
quelle repose en paix
פ"נ
אשת חיל תפארת בעלה ובניה
תמימה וישרה ונעימה במעשיה
לעני ולאביון פרשה כפיה
ה"ה מרת רבקה בת יוסף
נפטרה ביום י"ב תשרי תר"צ לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier Rust 
een flinke vrouw, de glorie van haar man en haar kinderen, 
ingetogen en rechtschapen en aangenaam in haar daden, 
naar de arme en de behoeftige breidde zij haar handen uit (vgl. Spr. 31:20). Dit is mevrouw Rivka, dochter van Joseef. 
Zij overleed op de dag van 12 Tishrie 5690. 

T N Ts B H

Gegevens van geboorte en overlijden vlg. de grafsteen zonder documentaire onderbouw.

Echtgenote van (103)11.

 

Moeder van (103)19. (Vermoedelijk; geen afdoende bewijs gevonden).

2017/09/27
bnnch