Het Stenen Archief - Only completed research

[2976]

(103)23
4
Winter
Johanna
Hanna d.v. Avraham Segal
Hertogs
Isaac Hertogs
Abraham Winter & Carolina Lefevbre
06-05-1842
26 Iyar 5602
Monchengladbach (Duitsland)
30-06-1895
8 Tammoez 5655
Luik (Belgie)
Eijsden
Johanna Winter 
epouse d'Isaac Hertogs nee a M'Gladbach le 6 mai 1842 
decedee a Liege le 30 juin 1895
פ"ט
אשת חיל תפארת בעלה
ובניה תמימה וישרה ונעימה
במעשיה לעני פרשה כפיה
לגמול חסד ואמת כל ימיה
ה"ה מרת חנה בת אברהם
סג"ל אשת ר' יצחק הערטאגז
מתה ביום א' ח' תמוז
תרנ"ה לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen 
een flinke vrouw, de glorie van haar echtgenoot 
en haar kinderen, ingetogen en rechtschapen en aangenaam 
in haar daden. Naar de arme breidde zij haar handen uit (vgl. Spr. 31:20) om barmhartigheid en waarachtigheid te plegen, al haar dagen. 
Dit is mevrouw Hanna, dochter van Avraham Segal (afkorting van segan lacohen, assistent van de priester-een Leviet uit de stam Levi ), echtgenote van de heer Jitschak Hertogz. 
Zij stierf op zondag 8 Tammoez 5655. 

T N Ts B H
De eerste 4 regels zijn op rijm (2 bij 2)

Rijksarchief Belgie digitaal Liege burgelijke stand overlijden 30-06-1895 nr 1786 pagina 157. (Bron personalia)

 

Geboorte details zijn vlg. de steen zonder documentaire onderbouw

2017/10/08
bnnch