Het Stenen Archief - Only completed research

[3033]

(10)120
5
Colthof
David
David z.v. Yitschak
Helena (Lena) Groen
Izaak Colthof & Rebecca Leefsma
21-7-1887
29 Tamoez 5647
Gorredijk
4-12-1975
30 Kislev 5736
Arnhem
Borculo
H.R. David Colthof Geb. 29 Tammoez / 21 Juli 5647 te Gorredijk Overl. 30 Kislew / 4 December 5736 te Arnhem
David z.v. Jitzchak en Rivka
פ"נ איש תם וישר עבד עבדת הקדש באמונה ר' דוד בן יצחק ושם אמו רבקה נפ ל' כסלו תשלו ת נ צ ב ה
נפ =נפטר
Hier rust Een man, ingetogen en rechtschapen (1), Hij diende het Heilige Werk met vertrouwen, de heer David, zoon van Jitschak, en de naam van zijn moeder was Rivka, overleden 30 Kislev 5736. T.N.Ts.B.H.
Geboren: donderdag 29 Tammoez 5647 = 21 juli 1887. Overleden: donderdag 30 Kislev 5736 = 4 december 1975.
Bevolkingsregister Borculo register 72. Stad Oostzijde, 1931-1941
Achternaam: Colthof
Voornaam: David
Geboortedatum: 21-07-1887
Opmerkingen: manufacturier
Gemeente: Borculo
Register: 72
Bladzijde: 163
Echtgenoot van (10)119
Zijn ouders zijn begraven te Leeuwarden. Zie
http://www.dutchjewry.org/frisian_gravestones/friesland/database_view.asp?editid1=254
en
Een broer, Sander Colthoff kwam met zijn vrouw en dochter om in de Shoah

2010/10/22