Het Stenen Archief - Only completed research

[3034]

(102)06
3
Spanjaard(Spanjer)
Salomon(Zalman)
Schone Ephraim Urbach
Levie Spanjer & Aaltjen Davids
1803(zie opm.)
Enter
27-2-1867(zie opm.)
23 Adar I 5627
Eijbergen
Eibergen
01-03-1867//24 Adar I 5627
Salomon Spanjaard
geboren te Enter
overleden te Eijbergen
den 28 Febr. 5627
Z. R. Z. A.
וישכב שלמה עם אבתיו
ינוח ויעמד לגרלו
איש מתהלך בתמו שלמה שמו
ונקרא בכנויו זלמן ענטר
נפטר בש"ט ביום ה' כ"ג
אדר ראשון
ובא למנוחה פה ביעש"ק
פ' ויקהל שנת תרכ"ז
ת נ צ ב ה

en Shlomo legde zich terneer bij zijn voorvaderen

hij ruste en zal voor wat hem toekomt opstaan

een man die zich in eenvoud gedroeg, en zijn naam was Shlomo

die Zalman Enter genoemd werd

hij stierf met goede naam op Donderdag 23

Adar I

en kwam tot rust hier op de Vrijdag voor de Heilige Shabbath

van de sedre Vajakhel in het jaar 5627

T.N.Ts.B.H.

de bovenspreuk naar Koningen 1, 11, 43

de 2de regel naar Daniel 12,13.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #20 Eibergen 28-02-1867
Overleden om 11 uur 's avonds

Geboortejaar werd opgenomen vlg. akte van bekendheid onder de huw.bijlagen van de huwelijksakte:-geboren in 1803, doch datum onbekend.

Dit wijkt enigszins af van het jaar vlg. de overlijdensakte:-(65 jr. op 27-02-1867), gevend het jaar 1802. 
Hij was de echtgenoot van (102)04 en de vader van (102)47, grootvader van (102)01

[Bron:-wiewaswie]
Huwelijk:-
Akte #16 Wierden 28-05-1827
2014/06/17
bnnch