Het Stenen Archief - Only completed research

[3035]

(102)07
4
Samson
Hona
Elchanan z.v. Shimshon
Geertriud Ephraim
Samson Isak & Mendele Hona
1772
Fuerth (Beijeren)
04-10-1860
18 Tishri 5621
Eibergen
Eibergen
07-10-1860//21 Tishri 5621
Er is geen Nederlandse tekst
פ'נ
איש הלך בתמים
מעשיו ה- באמונה שלמים
אכל מיגיע כפו ביי היה מבטחו
ובאמונה משאו ומתנו
והיה מן המקשיבים לקול תורה
ותפלה משכימים ומעריבים
שמו נורע באהבים
החבר
רבי אלתנן בן החבר רבי שמשון
נפטר והלך לעולמו
ביום חמישי ב דחה"מ סוכות
ונקבר ביום ראשון בהושענא רבה
בשנת תרכ'א לפ'ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een man ingetogen in zijn wandel
zijn daden waren volkomen in waarachtigheid
Hij at van de opbrengst van zijn handen en hij vertrouwde op God
En behoorde tot degenen die luisterde naar de stem van de Thora
en die in de vroegte opstonden en in de avond zich verlaatten om in het gebed deel te nemen
zijn naam was alom geliefd
De chaveer
De heer Elchanan zoon van de chaveer de heer Shimshon
Hij overleed en ging naar zijn Eeuwige Wereld 
op donderdag  de tweede dag van Chol ha-Mo'eed (de tussendagen) van Soekot en hij werd begraven op zondag op Hoshanna Rabba
van het jaar 5621 
T. N. Ts. B. H.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #96 Eibergen 04-10-1860
Hij was de echtgenoot van (102)03, de vader van (102)11 en de grootvader van (102)01 & 34

[Bron:-wiewaswie]
Huwelijk:-
Akte #14 Eibergen 14-06-1814
Ouders bruidegom:-Samson Isak & Mendele Hona

Aanvullende details:-

Hij kwam uit Neede en assisteerde als chazzan tot het midden van de 19e eeuw.
Tussen de jaren 1813-1860 was hij godsdienstleraar van de kille, ook te Neede
[Bron:-Hans Kooger-Het Oude Volk]
2014/06/17
bnnch