Het Stenen Archief - Only completed research

[3041]

(102)13
5
Bachrach
Sara
Sara d.v. Shmu'eel
Elzas
Leeman Elzas
Samuel Marcus Bachrach & Dina Wolf
16-12-1813
24 Kislev 5574
Eibergen
17-06-1856
14 Sivan 5616
Eibergen
Eibergen
18-06-1856//15 Sivan 5616
Er is geen Nederlandse tekst
פ'ט
אשת חיל לבעלה עטרת
חמדת הורים לבניה תפארת
עני ודל בשמחה עוזרת
וביראת ה' נפשה מוכתרת
ה''ה היקרה מ' שרה בת כה'ר
'שמואל יצ'ו מתה בשם טוב יום ג
י'ד סיון ונקברה בכבוד יום ד' ט'ו בו
 שנת אשה ירא'ת ה' היא תתהלל
ת נ צ ב ה
יצו = ישמרהו צורו וגואלו
סכום האותיות המודגשות הן 616 שהיא שנת  תרט"ז


הטקסט ערוך בחרוזים
Hier is geborgen
Een flinke vrouw, voor haar man een kroon, 
de lieveling van haar ouders, voor haar zonen een glorie
de arme en de behoeftige hielp zij met vreugde
en haar ziel was gekroond met de vreze voor God
deze is de dierbare mevrouw Sara dochter van de ge'eerde heer
Shemu'eel, zijn Rots en zijn Verlosser moge hem behoeden, overleden in goede naam op dinsdag 14 Sivan en zij werd begraven op woensdag 15e daarna
van het jaar 5616 ("Een Godvrezende vrouw, zij zal geprezen worden")
T. N. Ts. B. H.
De gematria van het jaar van overlijden is gebaseerd op de spreuk uit
Eshet Chail - Spreuken:- 31:30
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #66 Eibergen 17-12-1813
Geboren om 11 uur 's avonds
(Geboren om 11 uur 's avonds, is de Joodse datum die van de volgende dag ,
vrijdag 24 Kislev 5574)


[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #65 Eibergen 17-06-1856
Overleden om 2 uur 's nachts
(In deze akte is de naam van haar moeder gespeld Wolff)
Zij was de dochter van (102)12 en de moeder van (102)20 & (102)48
Zij was de echtgenote in eerste huwelijk van (102)18

2014/07/13
bnnch