Het Stenen Archief - Only completed research

[3062]

(102)42
4
Zion
Kieuwe(Juul)
Akiva z.v. David
Hanna Meijer
David Zion en Chane Zijlstijn
26-01-1839
11 Shevat 5599
Augustowa, Polen
29-06-1910
22 Sivan 5670
Eibergen
Eibergen
Rustplaats 
van 
Kieuwe Zion
לזכרון איש תם וישר
עבד קונו עד יום בואו אדמתו
צדיק יהננו ויאשר נשמתו
ה''ה כ'' עקיבא בן הח''ר דוד ציון
ושם אמו חנה
נולד י''ה שבט תקצ''ט
ונפטר כ''ב סיון תר''ע
ת נ צ ב ה
 הח"ר = החבר רבי או החכם רבי

Ter herinnering aan een ingetogen en rechtschapen man
die zijn Schepper diende tot de dag dat hij tot terugkeerde (letterlijk:-kwam tot)
naar de [de stof van] aarde 
de Rechtvaardige zal zich over hem ontfermen en zijn ziel geluk brengen
de ge'eerde heer Akiva zoon van de chaveer de heer David Zion
en de naam van zijn moeder was Channa
Geboren op 15 Shevat 5599
en gestorven op 22 Sivan 5670
T. N. Ts. B. H.
De letters op de 2e regel ע ק י ב א  en צ י ו נ op de 3e regel zijn groter gemaakt.
Deze letters spellen de naam Akiva Zion.
Geboortedatum vlg. de steen

Detail resultaat: (Overledene) 

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 8284 
Gemeente: Eibergen 
Soort akte: overlijden 
Aktenummer: 65 
Aangiftedatum: 29-06-1910
Overledene Kieuwe Zion 
Geslacht: M 
Overlijdensdatum: 29-06-1910 
Overlijdensplaats: Eibergen (Eibergen)
Vader David Zion
Moeder Chane Zijlstijn
Partner Hanna Meijer 
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Augustowa Polen; oud 71 jaar; beroep overl.: manufacturier; 
beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Hij was de echtgenoot van (102)33, de vader van (102)32 en de grootvader van (102)23

Hij begon in 1868 een textielwinkeltje, dat later uitgebreid werd tot een kledingsmagazijn.
De winkel van Juul zou in de jaren dertig van de 20ste eeuw uitgroeien tot het grootste in zijn soort in Oost-Gelderland.
[Bron:-Hans Kooger-Het Oude Volk-pag.249]
2014/08/05
bnnch