Het Stenen Archief - Only completed research

[3071]

(11)8
5
Frank
Rebekka
Rivka d.v.Zvi
Mozes Boekbinder
Hartog Izack Frank en Henderina Levie
1796 (zie opmerking)
5556-5557
Coeverden(Coevorden)
8-12-1880
6 Tevet 5641
Borger
Borger
11-12-1880(9 Tevet 5641)(zie opmerking)
פ"ט אשת חיל מ' רבקה בת ר' צבי אשת ר' משה בוקבינדר נולדה בשנת תרנו נפטרה ו' טבת ונקברה ט' בו שנת תרפ"א לפ"ק ת נ צ ב ה
נולדה בשנת 1896 תאריך הפטירה הלועזי הוא 17-12-1920 ------------------------------------------------- Bij de restauratie werd 3 keer de letter י (yoed) in plaats van een ו (wav) geschilderd. בצביעה מחדש נכתב 3 פעמים י במקום ו
Hier is geborgen een dappere vrouw, mevrouw Rivka de dochter van dhr Zvi, echtgenote van dhr Mozes Boekbinder. Geboren in het jaar 5556, gestorven 6 Tevet en begraven de 9e daarvan, in het jaar 5641 T.N.Ts.B.H.
Haar begravenis nam plaats, volgens de steen, op 9 Tevet 5641 hetgeen overeenskomt met 11 december. Dit zal wel een vergissing zijn aangezien dat een Shabbath(Zaterdag) was. Geboren: 1796 = 5556 in Coevorden. Gestorven: 8 december 1880 = 6 Tevet 5641 te Borger Volgens haar steen is zij in 1796 geboren. Volgens haar huwelijks acte is zij in 1801 geboren Begraven 9 Tevet 5641 = Shabbath (Zaterdag) 11 december ----------------------------------------------------------------------- Ouders: Hartog (Zvi) Izack Frank en Henderina Levie Echtgenote van Mozes Boekbinder [steen (11)9]. Huwelijk: 3 Juli 1829 in Coevorden Volgens haar trouwacte is zij in 1801 geboren, volgens haar sterfacte en de steen in 1796 Zie verder http://shum.huji.ac.il/~dutchjew/genealog/vanengel/65.htm en http://shum.huji.ac.il/~dutchjew/genealog/ndbeli/2745.htm. Sommige data zijn daar foutief aangegeven
Genlias Huwelijk Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.005 Inventarisnr: 1829 Gemeente: Coevorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 22 Datum: 03-07-1829 Bruidegom Mozes Abrahams Geboortedatum: 20-12-1794 Geboorteplaats: (-) Bruid Rebekka Hartog Frank Geboorteplaats: Coevorden Vader bruidegom Abraham Mozes Moeder bruidegom Sibelle Mozes Abrahams Vader bruid Hartog Izack Frank Moeder bruid Hinderina Levie Nadere informatie geboortedatum bruid: 00-00-1801 Genlias overlijden Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0167.004 Inventarisnr: 1880 Gemeente: Borger Soort akte: overlijden Aktenummer: 118 Aangiftedatum: 09-12-1880 Overledene Rebekka Frank Geslacht: V Overlijdensdatum: 08-12-1880 Leeftijd: 84 Overlijdensplaats: Borger Vader Hartog Frank Moeder Henderina NN Partner Mozes Boekbinder Relatie: weduwe Nadere informatie geboortepl: Coevorden; beroep overl.: zonder;
2007/10/16