Het Stenen Archief - Only completed research

[3083]

(103)38
4
Suskind
Louise
Sjprints d.v. Shabtai
Canther
Lijser Canther
Salomon Suskind & Bernardine Fleck
09-07-1801
28 Tamoez 5561
Gusten (Duitsland)
11-03-1882
20 Adar 5642
Vise (Belgie)
Eijsden
13-03-1882//22 Adar 5642
Hie Rust
Louisa Suskind 
echtg. van Lyser Canther 
geb. te Gusten (Pruisen) 9 Juli 1801//5561
overl. te Vise 11 Maart 1882//5642
פ"ט
אשת חיל אשה יראת ה
אם לאביונים ועטרת משפחתה
מרת שפרינץ בת כה"ר שבתאי
אשת החבר ר' יקותיאל הכהן
מתה בת פ"א שנה ביום ש"ק כ
אדר ונקברה ביום ב' כ"ב בו
תרמ"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen 
een flinke vrouw, een Godvrezende vrouw, 
een moeder voor behoeftigen en de kroon van haar familie, 
mevrouw Sjprints, dochter van de ge'eerde heer de rabbijn Shabtai, de vrouw van de chaveer  de heer Jekutiel ha-Cohen. 
Zij stierf 81 jaar oud op de dag van de Heilige Shabbat 20 
Adar en werd begraven de 22ste  daarvan 
[van het jaar] 5642.

T N Ts B H

Rijksarchief Belgie digitaal Vise burgelijke stand overlijden 12-03-1882 nr 13 pag. 36.

 

Bron overlijdensakte: woonachtig te Eijsden.

Echtgenote van (103)41 en moeder van (103)58, (103)64 en (103)12.

2017/11/02
bnnch