Het Stenen Archief - Only completed research

[3100]

(103)43
4
Stern
Mozes Isaac
Moshe z.v. Jitschak
Jennetta Mariks
Michael Isaac & Buhle Jonas
26-06-1788
21 Sivan 5548
Breitenborn (Duitsland)
27-10-1879
10 Cheshvan 5640
Eijsden
Eijsden
12 Cheshvan 5640//29-10-1879
Mozes Isaac Stern 
geb. te Breitenborn 26 juni 5548//1788 
overl. te Eysden 27 october 5640//1879
ומשה עלה אל האלהים
מצבת
  [  ]קבורת איש נכבד נגיד 
דורש טוב לעמו ופועל מישרים
ה"ה ראש העדה פרנס ומנהיג
שוחט מוהל וגם בעל תפלה
היקר כהח"ר משה ב"ר יצחק מת
ביום ב' י' חשון ונקבר בכבוד גדול
וספדוהו כל העדה ביום ד' י"ב בו
תר"מ לפ"ק
ת נ צ ב ה
ומשה....הפסוק נלקח מספר שמות פרק יט פסוק ג
En Moshe klom op tot God (Ex. 19:3). 
Opgerichte steen 
van het graf van een ge'eerd man, een leider en voornaam persoon, 
die het goede zocht voor zijn volk (vgl. Ester 10:3) en rechtschapenheid deed.
Deze is het hoofd van de gemeente, bestuurder en leider, ritueel slachter,  besnijder en tevens voorzanger, 
de dierbare,  ge'eerde chaveer de heer Moshe, zoon van de heer Jitschak. Hij stierf maandag 10 Cheshvan en werd begraven met grote eer, terwijl heel de gemeente hem berouwde, op woensdag 12 ervan 5640. 

T N Ts B H 

De geboortegegevens zijn vlg. de steen.

 

Familysearch digitaal overlijden Eijsden 28-10-1879 nr 32 image 464.

Bron Burgerlijke stand Overlijden 
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg 
Algemeen Toegangnr: 12.026
Inventarisnr: 31
Gemeente: Eijsden
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 32
Aangiftedatum: 28-10-1879 
Overledene Mozes Isaac Stern
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-10-1879
Leeftijd: 91
Overlijdensplaats: Eijsden 
Vader Michael Isaac  
Moeder Buhle Jonas 
Partner Jennetta Marckx
Relatie: wdnr 

 

 

Echtgenoot van (103)45, vader van (103)02, (103)9b, (103)46 en 9103)48.

 

Broer van (103)42 (Bron:overlijdensakte uit 1853 zie steen (103)42). 

Jetta Markx en Mozes Stern zijn vermoedelijk in Belgie getrouwd aangezien hun eerste kind in Fouron le Comte (Belgie) is geboren.


 

2018/06/15
bnnch