Het Stenen Archief - Only completed research

[3122]

(101)67
2
Jakobs
Rechele
Rechele d.v.Ya'akov
Soesman
Levi Soesman
Jakob Samuel & N.N.
05-07-1760
21 Tammoez 5520
Oss
Geffen
פ"נ
אשת חיל האשה היקרה
רעכלה ב כ"ה יעקב
נפטרה ביום ש"ק
פנחס תק"כ לפ"ק

ת נ צ ב ה 

Hier Rust
een flinke vrouw, een dierbare vrouw,
Rechele dochter van de ge'eerde heer Ya'akov,
Overleden op de Heilige Shabbath
Pinchas 5520

T N Ts B H 
De steen is onleesbaar en daarom werd gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
pag. 116-117.In dit boek is dit grafsteen #67.

Het is niet zeker, dat de foto in Becker(*) de volledige tekst bevat.
Wat er resteerde vormt echter een samenhangend geheel zonder hiaten en is gebruikt voor de ontcijfering en vertaling alhier. 

Becker(*) maakte een fout doordat hij Shabbath (parasjat) Pinchas-wat er bij hem duidelijk staat-aanzag voor Shabbath [de maand] ]Menachem (=Av).
Hij gaf als overlijdensdatum daarom globaal "juli of augustus 1760" terwijl uit Shabbath Pinchas juist de exacte overlijdensdatum te herleiden is, nl. 21 Tammoez 5520-5 juli 1760 

Vlg. Becker(*)-pag.116-noot 5)-is dit de oudste nog zichtbare steen te Geffen. 
De tekst wordt gekenmerkt door de primitieve inbeiteling zonder dat sjablonen werden gebruikt, als ook de ongelijkheid van de letters.

Zij was verm. de eerste vrouw van Levi Soesman.De tweede echtgenote is dan (101)68
2015/05/04
bnnch