Het Stenen Archief - Only completed research

[3127]

(101)72
3
Sterke,de
Hester Levi
Esther d.v. Liefman
van Broek
1)-Izak Simon de Vries-2)-Mozes Nathan-3)-Elias Lazarus van Broek
Levi Liefman(Liebman) Samson de Sterke & Debora Levi
1766
Maassluis
02-06-1840
2 Sivan 5600
Druten
Geffen
04-06-1840//3 Sivan 5600
פ"ט
אשה חשובה ויקרה
מרת אסתר בת כ
ליפמן אשת כ ליזר
ברוהק נפטרת ב
סיון ונקברת ג בו
שנת תר לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
een belangrijke en dierbare vrouw,
mevrouw Esther dochter van de ge'eerde Liefman, de vrouw van
de ge'eerde Leizer
Broek, overleden de tweede
Sivan en begraven de derde daarvan
in het jaar 5600

T N Ts B H 
Aangezien de steen niet goed leesbaar is, werd tevens gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
pag. 210-211.In dit boek is dit grafsteen #72

De ontcijfering gebaseerd op beide fotos is niet geheel zeker.
De personalia zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de overlijdensakte.
(deze zijn aanmerkelijk uitgebreider dan bij Becker(*)-pag.210)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #29-Druten-03-06-1840
Uur van overlijden 10 uur 's avonds (dit was reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalener:-woensdag 3 juni 1840=2 Sivan 5600) 

Haar overlijden op 2 Sivan was op dinsdag.
Het gegeven van Becker(*) in de vertaling van de tekst als zou zij op "dinsdag erop volgende" begraven zijn, is onjuist.
Zijn fout lijkt te zijn geweest dat hij "de derde daarvan" aanzag als de de derde weekdag (= dinsdag) ipv de de derde van de (Joodse) maand Sivan,
zijnde donderdag 4 juni 1840.
Aanvullende details:-

1)-Een dochter uit haar 2de echt, Betje/Elisabeth Mozes Nathan, geb. te Willemstad in 1806, huwt op 2 Dec 1830 te Colijnsplaat, Zeeland, 24 jr.oud, dochter van Mozes Nathan, ovl. te Willemstad & Ester Levie Debora de Sterke, met Samuel v.d.Wielen, uit Oss, 45 jr.oud, zoon van Izaak Mooses v.d.Wielen & Brijn Isaak.

2)-Als zodanig is Hester de schoonmoeder van (101)46.

3)-Haar huwelijk met Mozes Nathan vond plaats in Willemstad op 22 Mei 1804: Mozes Nathan, uit Vaal[s] bij Maastricht, weduwnaar en Hester Levie uit Rotterdam. Mozes Nathan overleed op 24 Apr 1813 te Willemstad, 52 jr.oud, geb. te Aachen. Hester Levie wordt hierbij niet als weduwe betiteld. Mozes Nathan's eerdere echtgnote was Alida Hartog, ovl. Willemstad 22 Nov 1803.2015/09/30
bnnch