Het Stenen Archief - Only completed research

[3151]

(22)046
4
Lazarus bijgenaamd Vrieslander (zie opmerking)
Pinnes Hijman
Pinchas z.v. Chaim
Hanna David van Embden
Hijman Lazarus bijgenaamd Vrieslander & Betsi Sim(p)son
28-10-1818
28 Tishri 5579
Edam
25-10-1875
27 Tishri 5636
Den Helder
Den Helder
27-10-1875// 28 Tishri 5636
HIER RUST P. H. VRIESLANDER.
 
כי זה כל האדם פה נטמן חרוץ סוחר פינחס בן חיים פריהשלאנדר ושם אמו פעסכא נפטר יום ג' כ"ז תשרי ונקבר יום ד' כ"ח בו שנת תרל"ו לפ"ק ת נ צ ב ה
כי....הפסוק נלקח מספר קהלת פרק יב פסוק יג
Want dit is heel de mens (1) Hier is geborgen de ijverige handelsman (2) Pinchas zoon van Chaim (3) Vrieslander En de naam van zijn moeder was Peska Overleden op dinsdag 27 Tishri En begraven op woensdag 28 in die maand in het jaar 5636 T.N.Ts.B.H.
(1) Prediker 12:13. (2) Van ieder woord in deze regel is de beginletter groot geschreven. Deze vier beginletters vormen samen de naam "Pinchas". De ontcijfering van de laatste twee woorden is twijfelachtig.Is het juist, dan is de betekenis:-woord I-ijverig-woord II-handelsman. Deze aanduiding van een gewoon beroep is uiterst zeldzaam, wat de twijfels omtrent de juiste ontcijfering en vertaling verhoogt. Overleden: dinsdag 27 Tishrie 5636 = 26 oktober 1875. Begraven: woensdag 28 Tishrie 5636 = 27 oktober 1875.

Familysearch digitaal geboorte Edam 31-10-1818 fol. 35 image 85. Geboorteakte vermeld niet de naam Vrieslander. Wanneer en waarom de naam Vrieslander officieel wordt toegevoegd is onbekend.

 

Familysearch digitaal overlijden Den Helder 26-10-1875 nr. 426 image 386 overleden 10 uur in de avond.

 
 

Vader van (400)a50-64 en (500)c45-083 en broer van (22)068.

 

Familysearch digitaal huwelijk Den Helder 12-08-1847 nr. 60 image 219.

 

Bruidegom: Pinnes Hijman Lazerus
Geboorteplaats: -
Leeftijd: 28
Beroep: Koopman
Bruid: Hanna David van Embden
Geboorteplaats: -
Leeftijd: 30
Vader van de bruidegom: Hijman Lazerus
Moeder van de bruidegom: Betsi Simson
Vader van de bruid: David Levie van Embden
Moeder van de bruid: Clara Benjamin Loggum
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: donderdag 12 augustus 1847
Gebeurtenisplaats: Den Helder
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Noord-Hollands ArchiefNoord-Hollands Archief
Plaats instelling: Haarlem
Collectiegebied: Noord-Holland
Aktenummer: 60
Registratiedatum: 12 augustus 1847
Akteplaats: Den Helder
Aktesoort: H
Opmerking: familienaam bruidegom ook Vrieslander

 

Kinderen uit dit huwelijk allen genaamd Vrieslander en geboren Den Helder:

 

1) Hijman Vrieslander geb. 08-12-1850 zie (400)a50-64.

2) Claartje Vrieslander geb. 08-12-1850 zie (500)c45-083.

3) Betje Vrieslander geb. 13-09-1854.

4) Saartje Vrieslander geb. 13-07-1857.

5) Aaltje Vrieslander geb. 03-03-1860.
 

Hanna David van Embden geb. 24-08-1816 Amsterdam (familysearch digitaal geboorte Amsterdam fol. 144 image 362) d.v. David Levie van Embden (diamantklover) en Clara Benjamin Loggum.

 

Hijman Lazarus Vrieslander overl. 20-11-1834 Den Helder oud 64 jaar geb.  Friedrichstadt (Duitsland).

 

Betsij Simson overl. 26-01-1836 Purmerend oud 42 jaar geb. Londen (Engeland)

  

2018/07/27
bnnch