Het Stenen Archief - Only completed research

[3214]

(101)89
4
Levison
Lea
van Straten
Tobias van Straten
Jacob Isaac Levison & Hester Levie
22-01-1816
21 Tevet 5576
Lith
18-01-1900
18 Shevat 5660
Lith
Geffen
Hier Rust
[onleesbaar op de foto]
Lea van STRATEN geb.LEVISON
Overl. te Lith 18 Janu.5660


Aanvulling uit Becker(*)-pag.187
פ"נ
אשה צנועה בכל
דרכיה ישרה ותמימה
במעשיה דרשה טוב
בעלה כל ימיה
והדריכה למישרים
את בניה מרת לאה
אשת טוביה
פאן סטראטען נפטרה
ביום ה ח"י שבט תר"ס

ת נ צ ב ה 

Hier Rust
Een vrouw, bescheiden in al haar daden,
Rechtschapen en ingetogen in al haar handelingen,
Al haar dagen haar echtgenoot goede verzorgende,
En  haar zonen opvoedend tot rechtschapenheid,
Mevrouw Lea
De vrouw van Tuvia
Van Straten, zij overleed
Op donderdag 18 Shevat 5660

T N Ts B H 


In het boek:-
"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
pag. 186-187- is dit grafsteen #89

De door Becker(*) op pag.186 aangegeven ouders (Mozes Levison en Sibella Neuhaus) zijn totaal foutief.
Als gevolg hiervan zijn zijn verwijzingen in noot 1) en noot 2) naar de resp. graven van de ouders (graf 31 en graf 56) ook volkomen ongegrond.

In noot noot 4) op pag.186 merkt Becker(*) op dat als Joods overlijdensjaar is genoemd 640 ipv 660.
Deze opmerking moet gebaseerd zijn op ontcijfering van de laatste Hebreeuwse letter als een (sluit)mem, waarvan de getallenwaarde 40 jaar.

De laatste letter kan echter zeer wel een samech zijn welke de cijferwaarde van 60 heeft.
Deze noot is daarom onjuist en overbodig.

Noot 3) bij Becker (*) op pag.186 waarin hij raad naar de locatie van het huwelijk is eveneens fout.Zij huwden in Lith-zie huw.akte-en juist deze plaats wordt door hem niet genoemd.

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte Lith 22-01-1816

Geboren om 8 uur 's ochtends

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 4799
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Overledene Lea Levison
Overlijdensdatum: 18-01-1900
Vader  N.N.
Moeder  N.N.
Partner Tobias van Straten
Relatie: weduwe van

 

Zij was de echtgenote van (101)14 en de moeder van (101)07 & (101)35
Zij was de dochter van (101)58 & (101)60 en de zuster van (101)80

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen  Toegangnr: 50.097
Inventarisnr: 4773
Gemeente: Lith
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 4
Datum: 05-05-1835
Bruidegom Tobias van Straaten
Geboortedatum: 16-12-1812
Geboorteplaats: Herwijnen
Bruid  Lea Levison
Geboortedatum: 22-01-1816
Geboorteplaats: Lith
Vader bruidegom Manus van Straaten
Moeder bruidegom Judie Hars
Vader bruid Jacob Isaak Levison
Moeder bruid Hester Levie

Overlijdensgegevens echtgenoot:-

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
AlgemeenToegangnr: 50
Inventarisnr: 4798
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Overledene Tobias van Straten
Overlijdensdatum: 27-02-1875
Vader  Manus van Straten
Moeder  Judic Hars
Partner Lea Levison
Relatie: echtgenoot van2015/08/24
bnnch