Het Stenen Archief - Only completed research

[3247]

(22)049
4
Buitenkant
Gompel
Mordechai z.v. Yitschak
Izaak Machiel Buitenkant & Esther Gompel Katwijk
28-06-1861
20 Tamoez 5621
Den Helder
28-09-1874
17 Tishri 5635
Den Helder
Den Helder
29-09-1874// 18 Tishrie 5635
 
 
ומרדכי יצא מלפני המלך פ"נ בחור נחמד רך בשנים מרדכי בן יצחק בויטעקאנט ושם אמו אסתר נפטר יום ב' א' דח"ה סכות ונקבר יום ג' ב' בו שנת תרל"ה לפ"ק ת נ צ ב ה
ומרדכי...הפסוק נלקח מספר אסתר פרק ח פסוק טו תאריך הפטירה הוא היום הראשון של חול המועד של סוכות והוא 17 בתשרי. בשנת ת'ר'ל'ה' יום זה חל ביום ב
En Mordechai ging van de koning heen (1) Hier rust Een aangename jongeling, teer van jaren Mordechai zoon van Jitschak Buitekant En de naam van zijn moeder was Esther Overleden op maandag de eerste dag van Chol Ha-Mo'eed van Soekkot (2) en begraven op dinsdag de tweede dag daarvan in het jaar 5635 T.N.Ts.B.H.
(1) Ester 8:15. (2) De tussendagen van het Loofhuttenfeest. De eerste dag is 17 Tishrie. Overleden: maandag 17 Tishrie 5635 = 28 september 1874. Begraven: dinsdag 18 Tishrie 5635 = 29 september 1874.

Familysearch digitaal geboorte Den Helder 28-06-1861 nr. 257 image 391.

Familysearch digitaal overlijden Den Helder 28-09-1874 nr. 323 image 228 overleden 5 uur in de morgen.

Hij was de zoon van (22)117 & (22)115 en de broer van (22)073 en
(22)179.
2018/07/31
bnnch