Het Stenen Archief - Only completed research

[3257]

(22)208
5
Benima
Louis
Levi z.v. Shlomo
Esther van Praag
Salomon Benima & Sara Duifje de Vries
29-06-1919
1 Tammoez 5679
Hilversum
02-11-1981
6 Cheshvan 5742 (zie opmerking)
Amstelveen
Den Helder
05-11-1981// 9 Cheshvan 5742
Hier Rust 
Mijn dierbare man en onze vader 
LOUIS BENIMA 
Geboren 1 Tammoez 5679// 29 Juni 1919 
Overleden 6 Chesjwan 5742// 2 November 1981 
Echtgenoot van 
Esther van Praag
 
Plaquette:
Ter nagedachtenis aan zijn geliefde ouders en broer
Salomon Benima, Winschoten 2-6-1879, Sobibor 11-6-1943
Sara Duifje Benima-de Vries. Winschoten 2-5-1889, Sobibor 11-6-1943
Jacques Benima. Amsterdam 6-1-1916. Auschwitz 1-5-1944
 
ופרוש עליו סוכת שלומך
פ"נ 
ר' לוי בן ר' שלמה 
ושם אמו שרה
ת נ צ ב ה
2 november 1981 was Maandag 5 Cheshvan.Hij overleed dus na zonsondergang, toen de Joodse dag Dinsdag 6 Cheshvan reeds was aangevangen.
En spreid de hut Uwer vrede over hem uit
Hier rust 
De heer Levi zoon van de heer Sh'lomo 
en de naam van zijn moeder was Sara 
T. N. Ts. B. H.
En spreid enz: Uit de "shmonee eshree" - de kern van het gebed dat staande gezegd wordt. Aldaar:-over "ons".

Bron geboorte: grafsteen en geni.com.

 

Bron overlijden: grafsteen, geni.com en  N.I.W. 06-11-1981.

Hij was kind nr.4 van het volgende gezin in de Verveer stamboom:-
http://home.planet.nl/~bobbe000/verveer.htm
VI.146    Sara Duifje de VRIES, geb. Amsterdam 02-05-1889, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Isaac Moses de VRIES (zie V.76) en Rebekka OUTS.
Tr. Amsterdam Salomon BENIMA, exporteur, geb. Winschoten 02-06-1879, overl. Sobibor 11-06-1943, zn. van David BENIMA en Mietje ENGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.      Emmy BENIMA, geb. Amsterdam.
   2.      Jacques BENIMA, geb. Amsterdam 06-01-1916, overl. Auschwitz 01-05-1944.
   3.      David BENIMA, geb. Amsterdam.
   4.      Louis BENIMA, geb. Hilversum.
   5.      Benno BENIMA, geb. Amsterdam.
   6.      Betty Duifina BENIMA, geb. Amsterdam.

Begrafenis datum van overlijdingsbericht in NIW van 06-11-1981
Echtgenoot van (22)207
2018/09/27
bnnch