Het Stenen Archief - Only completed research

[3262]

(98)14
5
Heckscher
Johanna
Hanna d.v. Yitschak
Suskind
Hermannus Suskind
Izaak Hekscher & Aaltje Palm
23-07-1856
20 Tamoez 5616
Sleen, Drente
10-05-1930
12 Iyar 5690
Denekamp
Denekamp (Knik 6)
12-05-1930//14 Iyar 1930
Hier rust Johanna Suskind Hekscher Geb. 23 Juli 5616. Overl. 10 Mei 5690
אשה יראת ה' היא תתהלל פ"ט האשה הצנועה הנא בת ר' יצחק הנ"מ עלא הלכה לעולמה ש"ק ב (צ"ל יב) אייר ונקברה בכבוד יום ב' יד בו שנת תרצ"א לפ"ק תנצבה
התאריך בעברית תרצ"א סותר את מה שכתוב בהולנדית ששם כתוב תר"צ והוא באמת התאריך הנכון. גם בכתיבת יום הפטירה נפלה טעות ובמקום ב אייר צ"ל יב אייר
 אשה יראת ה' היא תתהלל = משלי לא-ל
Een Godvrezende vrouw, zij moge geprezen worden Hier is geboren De bescheiden Mevrouw Hanna, dochter van de heer Yitschak, die geboren werd uit Ella. Zij ging naar haar Eeuwigheid de Heilige Shabbath 2 (moet zijn 12) Iyar en werd begraven met ere Maandag de 14e daarvan in het jaar 5691
Het jaartal in de Hebreeuwse tekst (5691) komt niet overeens met de Hollandse tekst (5690) en is foutief. Het juiste jaar van overlijden, 1930, komt overeen met 5690. Ook de datum van overlijden is onjuist. Er staat 2 Iyar in plaats van het correcte 12 Iyar 
Een Godvrezende vrouw enz: - Spreuken 31-30
Genlias overlijden: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Gemeente: Denekamp Aktenummer: 42 Aangiftedatum: 00-00-1930 Overledene Johanna Hekscher Genlias geboorte: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0165.026 Inventarisnr: 1856 Gemeente: Sleen Soort akte: geboorte Aktenummer: 49 Aangiftedatum: 24-07-1856 Kind Johanna Hekscher Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 23-07-1856 Geboorteplaats: Diphoorn (Sleen) Vader Izaak Hekscher Moeder Aaltien Palm Nadere informatie beroep vader: koopman; leeftijd vader: 36; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 27 Genlias huwelijk: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 123.02357 Gemeente: Denekamp Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 18 Datum: 14-12-1892 Bruidegom Hermannus Suskind Geboorteplaats: Denekamp Bruid Johanna Hekscher Geboorteplaats: Sleen Vader bruidegom Salomon Suskind Moeder bruidegom Betje Cohen Vader bruid Izaak Hekscher Moeder bruid Aaltien Palm Nadere informatie bruidegom: 37 jaar.; bruid: 36 jaar
Haar vader, Izaak Hekscher, ligt begraven in Sleen [graf (29)20] Haar moeder, Aalthe Palm, ligt begraven in Sleen [graf (29)04] Haar echtgenoot, Hermannus Suskind ligt in graf(98)15 Een van haar broers, Meijer (geboren 1864 in Sleen; omgekomen in 1942 in Auschwitz) was getrouwd met Diena Suskind (geboren 1866 te Denekamp; omgekomen in 1942 in Auschwitz), een zuster van Hermannus. Zie Bij Akevoth-de Noordelijke Data voor meer informatie over familie Hekscher
2019/06/10
bnnch