Het Stenen Archief - Only completed research

[3269]

(106)02
2
Hanau
Samuel
Shmu'eel z.v. Ya'akov
ca. 1720
11-01-1811
15 Tevet 5571
Heenvliet
Geervliet
13-01-1811/17 Tevet 5571
ושמואל עלה הרמתה
תחת ציון
הלז ישכון הבוטח באלהיו
ושלם במעשיו אהוב ונאהב
בעיני אלהים ואדם ה"ה השוחט
כ"מהוה"ר שמואל ב"ה יעקב
זצ"ל הנקרא זנוויל הענא
והוא בן תשעים שנה בצאתו
מחרון אף העולם ביום עש"ק
ט"ו טבת ונקבר ביום א' י"ז בטבת
שנת ת'ק'ע'א' לפ"ק
ת נ צ ב ה
DEZE FOTO IS ONLEESBAAR. 
De tekst is overgenomen van de foto op blz. 64 van het boek “MATSEWA - Joodse begraafplaatsen op Voorne-Putten - Geervliet en Zuidland” door Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek en anderen, Zuidland, 1998.

“En Sjmoe’eel steeg op naar Rama.” (1)
Onder deze gedenksteen
zal verblijven hij, vertrouwend op zijn God,
en die integer was in zijn daden, geliefd
in de ogen van God en mens. Dit is de sjocheet (2)
de ge'eerde leraar en rabbijn, rabbi Shmoe’eel, zoon van de heer Ja’akov,
het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen (3), die werd genoemd Zanwil Hena (Hanau)
en hij was negentig jaar oud toen hij uittoog uit
de brandende toorn van de wereld op de dag voor de Heilige Shabbat
15 Tevet en werd begraven op zondag 17 Tevet
van het jaar 5571 


T.N.Ts.B.H.

 

(1) Geïnspireerd door 1 Samuël 15:34: “Sjmoe’eel begaf zich naar Rama.” Hier is sprake van een woordspeling: “Rama” is zowel een plaatsnaam als een zelfstandig naamwoord met de betekenis “hoge plaats”.
(2) Ritueel slachter.
(3) Spreuken 10:7.
Overleden: vrijdag 15 Tevet 5571 = 11 januari 1811.
Begraven: zondag 17 Tevet 5571 = 13 januari 1811.
De gegevens volgend op blz. 65 van het boek “MATSEWA - Joodse begraafplaatsen op Voorne-Putten - Geervliet en Zuidland” door Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek en anderen, Zuidland, 1998-blijkt dat Samuel Jacob in ieder geval getrouwd was, van zijn echtgenote is echter niets bekend.
Hij had op zijn minst 2 kinderen (dochters), Lea en Elisabeth.

Aanvullende informatie:-

1)-volgens de burgerlijke begr.info van Heenvliet was Samuel Jacob Hano (van de joodsche natie) 91 jr, ongehuwd, maar vier kinderen nalatende!

2)_Zijn dochter Sara/Zara/Tserli huwde op 22 Aug 1796 (OT 5 Aug 1796) 28 jr.oud, JD, geb. te Arnhem met Marcus Leman Gompers (a.k.a. Marcus Gompel de Lima), JM, 42 jr.oud, geb. & won. te Nijmegen. Samuel Jacob Hanau, de bruids vader was aanwezig en consenterend.

3)-Dit paar Gumpel ben khr"r Leime Emrich & Tserli bat R' Zanwil Henau had minstens twee dochters: Judic/Gittele, geb. 14 Jul 1797 en Leentje/Helena/Hitsele, geb. 20 Jan 1800.

4)-dochter Helena Gompers huwt op 29 Mei 1830. als dochter van Marcus Leeman Gompers & Suzanna Hanau, met Marcus Noach v.Stroom, oudijzerkoper, zoon van Noach Marcus Stroom & Sara Israels.

5)-de 1ste dochter (Judic/Gittele) huwt kennelijk als Sophia Gompers op 21 April 1831 te Nijmegen met Henri Schnitseler, en overlijdt als zodanig op 14 Maart 1844, 46 jr.oud, te Nijmegen.

6)-Samuel Jacob Hanau was naar het schijnt tweemaal gehuwd, te weten met Anna Mozes de Fortis, eerder wed. Philip Jacob Gompers en met Helena Gompert, mogelijk in 1768.

7)-Samuel Jacob Hanau was kennelijk een zoon van Jacob Levie Hanau, volgens de Amsterdamse Ashkenazim overleden op 30 Mei 1754 te Amsterdam2015/12/21
bnnch