Het Stenen Archief - Only completed research

[3275]

(106)08
2
Ephraims
Marianna
Miriam d.v. Efraim
Soesman
Philip Soesman
ca. 1769
Amsterdam
02-10-1821
6 Tishri 5582
Heenvliet
Geervliet
Geen Nederlandse tekst

פ"נ
האשה הצנועה מ' מרים בת
אפרים אשת פייס הענפליהט
הנעימה במעשי' כל ימי' הלכה
בדרך הישר גמלה טוב לכל
עובר והלכה לעולמה יום ג
וי"ו(**) תשרי שנת ת'ק'פ'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

(**)
בספר "מצבה" פוענח התאריך כ 
י"ג תשרי ןלפי כך התאריך אינו נכון
אולם בבירור מופיעה האות ו לפני כן
שלא נלקח שם בחשבון
לכן נראה שכתוב 
ויו והאות האחרונה אינה ג אלא ו
לפי כך התאריך הוא יום ג  ויו תשרי 
ולכן אין במצבה טעות
 
Hier rust
de bescheiden vrouw, mevrouw Miriam, dochter van
Efraim, vrouw van Peis Heenvliet,
die aangenaam was in haar daden (1). Al haar dagen (1) bewandelde zij
de rechte weg, zij deed goed aan iedere
voorbijganger en ging naar haar Eeuwigheid op dinsdag
6(*) Tishrie van het jaar 5582 

T. N. Ts. B. H.
DEZE FOTO IS ZEER MOEILIJK LEESBAAR.
De tekst is overgenomen van de foto op blz. 76 van het boek “MATSEWA - Joodse begraafplaatsen op Voorne-Putten - Geervliet en Zuidland” door Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek en anderen, Zuidland, 1998.

(1) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.

(*) In het boek Matsewa is als datum ontcijferd 13 Tishrie, hetgeen dan fout zou zijn.Voor de letters yoed-gimmel staat echter duidelijk een vaw, die niet is meegenomen, zodat er gelezen moet worden vaw-yoed-vaw=
wav=6:-de laatste letter is dan een wav en geen gimmel, zodat er op de steen geen fout is gemaakt (overl.datum = 6 Tishri 5582) 

In het boek is het eerste woord in regel 5 = oveer= voorbijganger niet meegenomen in de ontcijfering noch in de vertaling.
De vertaling "zij stond klaar voor een ander" aldaar moet luiden:-
"zij deed goed aan iedere voorbijganger".
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #12 Heenvliet 03-10-1821
Overleden om 8 uur voormiddag

De bron voor haar geboorteplaats (Amsterdam) zijn de Gaarders van huwelijksaangiften Heenvliet in het Rijksarchief in Den Haag 
en de Huwelijksregisters 1751-1805 van Heenvliet.

Hieronder werd voor het boek Matsewa overgenomen:-

03-06-1796 (ondertrouw)

Philippus Soesman 29 jr. jm geboren te Endenich bij Bonn onder Keulen 

in ondertrouw op 3-6-1796, 4e klas, fl. 6,- en Marianna Ephraims, geb. Amsterdam, jongedochter, beiden won. alhier

getrouwd 07-04-1798 (Heenvliet 6 p 4 en 49/ Gaarder Heenvliet 1, p. 467)

aantekening: ondertrouwd te Heenvliet 

[Bron:-E-Mail van Riet de Leeuw-van Weenen-Re: Geervliet (106)08-Marianna Ephraims-08-12-2014]

Zij was de echtgenote van (106)23 in eerste huwelijk van hem en de moeder van (106)10

Zij huwde te Heenvliet op 07-04-1798
2015/12/21
bnnch