Het Stenen Archief - Only completed research

[3280]

(106)13
2
Abrahams
Sybilla
de Vries
Mozes de Vries
ca. 1762
Dinter - 's-Hertogenbosch
27-11-1835
6 Kislev 5596
Hellevoetsluis
Geervliet
29-11-1835//8 Kislev 5596
ישב העפר על הארץ כשהיה
ורוח תשוב אל האלהים אשר נתנה
קומו בנותיה (?) ויאשרוה
ע[וז ?] והדר ובפאר לבשוה
נודע מעשה בשערים שמה
דרשה תמיד למצות אלהינו
  ......  לא יראה דרך 
אשת חיל בעדן מקומה
מרת מ' קענדלא א' משה     
דה פריהס נ'ע'ה' ביום עש"ק
ויו בכסלו והורדה בקבר ביום
א' ח' בו ש' ה'ת'ק'צ'ו' לפ"ג
ו'ו'ל'ל'ה'
הלך צריך להיות: הלכה
נ'ע'ה' = נשמתה עלתה השמימה (?)
ו'ו'ל'ל'ה = (דניאל יב, יג) åְàַתÌָה ìֵêְ ìַקÌֵץ åְúָנåּçַ åְúַòֲמ ֹד ìְג ֹøָìְêָ ìְ÷ֵץ äַיÌָîִין:

“En het stof keert terug op de aarde, zoals het geweest is,
en de geest keert terug tot God, die hem geschonken heeft.” (1)
Haar dochters (2) stonden op en prezen haar gelukkig (3).
Met [Kracht ??] en pracht en luister werd zij bekleed.
Haar daden  waren bekend en haar naam in  de poorten (4).
Aldaar  verkondigde zij altijd de geboden van onze God.
Zij vreesde niet de weg der .... (5).
Een flinke vrouw, in Eden is haar plaats.
mevrouw Kendele, vrouw van Moshe
de Vries. Haar ziel steeg op naar de hemel op de dag voor de Heilige Shabbat zes Kislev en zij werd neergelegd in het graf op
zondag 8 in die maand van het jaar 5596 volgens de grote telling.
“Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.” (6)

 

De ontcijfering en als gevolg daarvan de vertaling konden, ook met behulp van het boek “MATSEWA - Joodse begraafplaatsen op Voorne-Putten - pag.86 niet met zekerheid worden vastgesteld.
In het boek bevatten deze echter onjuistheden.

Met afwijkingen die de opsteller van de tekst zich veroorloofde, verwijst de tekst hoofdzakelijk naar het vrijdagavondlied Eshet Chail (loflied op de vrouw)-uit Spreuken 31.
Waar de ontcijfering en vertaling moeilijk of onmogelijk werd, dient aangenomen te worden dat de tekst van Eshet Chail in deze gevallen toonaangevend moet zijn. 

(1) Prediker 12:7.
(2) De tekst van deze regel is niet met zekerheid te ontcijferen.
De bewerker neemt dat hier staat "dochters", terwijl de oorspronkelijke Bijbeltekst "zonen" geeft.Aangezien de overledene 5 zonen had onder haar 11 kinderen, lijkt deze lezing onwaarschijnlijk.
Hoewel onduidelijk, is de veronderstelling dat het eerste woord van de volgende regel = oz (kracht) is , waarvan de letter ayin althans leesbaar is, omdat dit het woord is dat in de oorspronkelijke Bijbeltekst alhier voorkomt.
(3) Zie Spreuken 31:28.
(4) Zie Spreuken 31:23.
(5) Deze zes regels vormen een gedicht. De beginletters vormen de naam Kendele.
(6) Daniel 12:13.
Deze spreuk is als afkorting weergegeven:-
wav-wav-lamed-lamed-hee.
V.V.L.L.H.
(In het boek Matseva staat dat de betekenis van deze afkorting niet is achterhaald.Betekenis en bron zijn echter bekend).

Overleden: vrijdag 6 Kislev 5596 = 27 november 1835.
Begraven: zondag 8 Kislev 5596 = 29 november 1835.
Geboorte :
Sybilla Daniel Abrahams, ± 1762 in Dinter in de Meijerij van  ’s-Hertogenbosch- 78 jaar bij overlijden
 
Bron Burgerlijke stand – overlijden
Overledene:Sybilla Daniels
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:78
Vader:Hartog Daniels
Moeder:NN
Relatie:Mozes de Vries
Relatiesoort:Partner
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 27 november 1835
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Nationaal Archief
Plaats instelling:Brielle
Collectiegebied:Zuid-Holland
Aktenummer:119
Registratiedatum:28 november 1835
Akteplaats:Hellevoetsluis
Aktesoort:Overlijdensakte

Sybilla Daniel Abrahams was 10-06-1783 getrouwd in Brielle met Mozes de Vries, begraven in Geervliet (106)19.
Zie daar voor informatie over de trouwdatum en kinderen.

 

2015/12/21
bnnch