Het Stenen Archief - Only completed research

[3295]

(9)26
4
Polack
Naatje/ Hindche
Hindche d.v. Avraham
de Jong
Mozes de Jong
Abraham Polack & Bettje Polack
circa 1803
Leeuwarden
05-05-1831
22 Iyar 5591
Bolsward
Bolsward
06-05-1831//23 Iyar 5591
Er is geen Nederlandse tekst
Hindche d.v. Awraham Chez v.v Mosje z.v. Sjlomo Segal
מצבת קבורת
 אשה נכבדת מ' הינדכה בת
כה אברהם חזן אשת כ"מ
משה בן כ' שלמה סגל
 נפטרת יום ה כב אייר ונקברת
למחרתו עש"ק תקצ"א

האבן הזאת אומרת
כי תחתיה משומרת
אשת חן רבת מעללים
נפש יקרה רבת פעלים
לקץ הימין בה תנוח
עד עת הבוקר יפוח
 ת נ צ ב ה
  
Gedenksteen van het graf
Van een ge'eerde vrouw mevrouw Hindche dochter
Van de heer Abraham Gazan vrouw van de ge'eerde heer
Moshe zoon van de heer Shlomo Segal
Zij overleed op donderdag de 22e Iyar en zij werd begraven de dag daarop, op de vooravond van de Heilige Shabbat 5591.

Deze steen zegt
Dat onder haar bewaard ligt
Een mooie vrouw, overvloeiend van daden
Een kostbare ziel, van vele werken.
Tot het einde der dagen zal hier rusten
Tot de tijd dat de ochtend zal aanbreken *

T.N.Ts.B.H.
De laatste 6 regels zijn een gedicht op rijm.

Het laatste woord van het gedicht is naar de mening van de vertalers kennelijk  יפוח
zoals in Shir Hashirim (het Hooglied) 2,17:
עד שיפוח היום ונסו הצללים
In de Statenbijbel is deze zin vertaald als:-
Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden.
Op grond hiervan werd in de laatste zin van het gedicht voor japoe'ach [de ochtend] "zal aanbreken" gebruikt.


Bron  Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-07
Inventarisnr: 3004
Gemeente: Bolsward
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 9
Aangiftedatum: 07-05-1831
Overledene Naatje Abrahams Polack
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 05-05-1831
Vader Abraham Polack 
Moeder Bettje Polack 
Partner Mozes de Jong 
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 28 jaar
Zij was de dochter van (9)28 & (9)29

Het huwelijk van dit paar is op 16 Nov 1823 te Bolsward: Moses Salomon de Jong & Naatje Abraham Polack. Op de zelfde dag huwen ook Hanna Abraham Polack & Levij Salomon de Jong, duidelijk een broer van de bruidegom met een zus van de bruid.
:
2011/12/05