Het Stenen Archief - Only completed research

[3296]

(9)27
4
Jong,de
Salomon Levi
Leentje van der Hoek
Levy Eliazer de Jong & Eva Mozes
circa 1754
Leeuwarden
14-10-1840
17 Tishri 5601
Bolsward
Bolsward
Er is geen Nederlandse tekst
   *ויהי ככלות שלמה
מצבת איש זקן ושבע ימים
הלך בדרך טובים וישרים
נפטר בשם טוב וכשם הגדולים
היקר כ שלמה הלוי
שהלך להתעדן בעדן החיים
ביום ד יז תשרי תרא לפ"ק

ת נ צ ב ה

 *ויהי ככלות שלמה
הפסוק המלא ויהי ככלות שלמה לבנות את-בית-יהוה ואת-בית המלך ואת כל-חשק שלמה אשר חפץ לעשות"
מלכים א', ט', 1
En het was nadat Shlomo had be'eindigd *
De grafsteen van man oud van verzadigd van dagen
Hij ging op de weg der goeden en rechtschapenen
Hij overleed in goede naam en met de naam der Groten
De dierbare ge'eerde Shlomo ha-Levi
Die ging naar het  Paradijs des Levens voor een paradijselijk vertoeven
Op woensdag 17 Tishri 5601

T N Ts B H
* En het was nadat Shlomo had be'eindigd...de bouw van beide huizen, het huis des Heren en het huis des konings....
I Koningen 9:1
Bron:-[Family Search]-Overlijdensakte (ongenummerd) Bolsward
16-10-1840
Hij was de echtgenoot van (9)20 en de vader van (9)05


2011/05/16