Het Stenen Archief - Only completed research

[3297]

(9)28
4
Polack
Abraham
Avraham z.v. Ya'akov
Betje/Rebekka Polack
Jacob Polack & Rachel Hartogs
circa 1761
Dobrin
18-01-1840
13 Shevat 5600
Leeuwarden
Bolsward
19-01-1840//14 Shevat 5600
Er is geen Nederlandse tekst
ואברהם שב למקומו

פועל צדק והולך תמים עלה מעלה
מאוהל של תורה לא מש יום ולילה
אמרי שפר משפתיו נטפו כל העת
ויקו בבא יום קצו לחצוב לו פה קבר
ה"ה כ' מהור"ר אברהם בן כה"ר יעקב
זצ"ל מן דאברין  נתבקש בישיבה
של מעלה ש"ק י"ג ונקבר למחרתו י"ד
שבט שנת  ב'ק'ר'ב' ה'א'ר'ץ'  לפ"ק
ו ו ל ל ה


סכום האותיות המודגשות הן 600 שהיא שנת ת"ר
המקור של המונח מקרב הארץ
בפרשת ראה, דברים פרק ט"ו פסוק י"א'
כי לא יחדל אביון מקרב הארץ

אברהם שב למקומו
בראשית יח-לג


ווללה = ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין   הפסוק נלקח מספר דניאל פרק יב פסוק יג
En Avraham keerde terug naar zijn woonplaats(1)

Een die rechtvaardig handelde en ingetogen wandelde steeg omhoog
Uit de tent van de Tora was hij niet afwezig dag en nacht
Lofzeggingen dropen voortdurend van zijn lippen
En op de dag van zijn einde zal men hier een graf voor hem delven
Deze is onze ge'eerde  Rabbijn, de heer Avraham, zoon van de ge'eerde Rabbijn Ya'akov, het aandenken aan een rechtvaardige zij tot zegen, uit Dobrin, hij werd geroepen om zitting te nemen in de Hoge Gewesten op de Heilige Shabbath de 13e en hij werd begraven de dag erop volgende, 14 Shevat van het jaar "uit het midden des lands" (2) 
(1)-Genesis 18:33
(2)- Bron:-Deuteronomium 15:11-de volle spreuk luidt:-
Want de arme zal niet ophouden uit het midden des lands
(vertaling:-Statenbijbel).
De getallenwaarde van de twee hieruit gekozen woorden is het jaar van overlijden (5)600.
Bron  Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen  Toegangnr: 30-22
Inventarisnr: 3028
Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 21
Aangiftedatum: 18-01-1840
Overledene Abraham Jacob Polack
Geslacht: M
Overlijdensdatum:18-01-1840
Vader Jacob Polack 
Moeder N.N. 
Partner Rebecca Polack 
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 79 jaar

Gezinspagina in de Noordelijke Data Base van Akevoth:-

Family Page
Abraham Jacobs Polack, birth 1761 Dobberson, Russisch Polen, died 18 Jan 1840, son of Jacob Polack and Rachel Hartogs
[dini 2.FTW]

Occupation:Negotiand in effectem to:
Rebekka Hartogs, birth 1759 Dobberg, , Polen, died 12 Oct 1849 Leeuwarden, Friesland, Nederland, daughter of Hartog Arons and Kaatje Alexander
1) Jacob Polack, birth ± 1786 to:
N.N.
2) Racheltje-Relia Abraham Polack, birth 1798 Leeuwarden, Friesland, Nederland, died 14 Jun 1859 Leeuwarden, Friesland, Nederland
Married 31 Aug 1816 Leeuwarden, Friesland, Nederland
Event (family) event 8 Sep 1816 Leeuwarden Marriage Jewish to:
Berend Jacob de Lange, birth ± 1789 Harlingen, Friesland, Nederland, died 18 Jun 1851 Leeuwarden, Friesland, Nederland, occupation: Merchant, son of Jacob Isaaks\Ysaks de Lange and Hendrina Jacobs de Beer
[dini 2.FTW]

Occupation:Merchant
3) Hartog Abraham Polack, birth 1 Feb 1800 Leeuwarden, Friesland, Nederland, died 5 Apr 1870 Leeuwarden, Friesland, Nederland, occupation: Stockbroker
[dini 2.FTW]

Occupation:Negotiant in effectes
Married 21 Feb 1827 Leeuwarden, Friesland, Nederland
Event (family) event 15 May 1827 Leeuwarden Marriage Jewish to:
Marianne (Mirjam) Barend Levieson, birth 30 May 1805 Leeuwarden, Friesland, Nederland, died 16 Jul 1869 Leeuwarden, Friesland, Nederland, buried Leeuwarden, #672, daughter of Barend Berman Wolf Levy Levyson and Giedeltje Judik Meijer Adelaar
4) Naatje Polack, birth 1802 Leeuwarden, Friesland, Nederland, died 5 May 1831 Bolsward, Friesland, Nederland
Married 16 Nov 1823 Bolsward, Friesland, Nederland to:
Mozes Solmons de Jong
5) Hanne Polack, birth 2 Feb 1804 Leeuwarden, Friesland, Nederland
Married 16 Nov 1823 Bolsward, Friesland, Nederland to:
Levy Salomons de Jong, birth 7 Jun 1794 Bolsward, died 18 Sep 1870 Bolsward, occupation: Shopkeeper, son of Salomon Levy de Jong and Helena Mozes van den Hoek

Hij was de echtgenoot van (9)29 en de vader van (9)26

Uit de tekst op de steen van zijn echtgenote als ook uit de tekst van de steen van zijn dochter (9)26  blijkt dat hij voorzanger was (shaliach tsiboer).
Bij zijn dochter wordt hij chazan genoemd.
2011/05/16