Het Stenen Archief - Only completed research

[3300]

(9)01
5
Schaap
Fokeltje
Fegele d.v.Avraham
Abraham Chaims Schaap & Henna Salomon Asscher
30-06-1829
29 Sivan 5589
Hindelopen
29-01-1879
5 Shevat 5639
Bolsward
Bolsward
Hier Rust
FOKELTJE A.SCHAAP
Overleden 29 Januarij 5639
In den ouderdom van 49 jaren
Fegale d.v.t Awraham Schaap
פט
בתולה פעגלא בת
אברהם סכאהפ
נפטרת יום ד' ה' שבט ונקברת
עשק בשנת תרל"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה
עשק = ערב שבת קודש 
Hier is geborgen
De ongetrouwde mejuffrouw Fegele dochter van
Abraham Schaap
Zij overleed op woensdag de 5e Shevat en zij werd begraven
op de vooravond van de Heilige Shabbat in het jaar 5639

 T.N.Ts.B.H.

עשק = Erev Shabbat Kodesh

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Hindeloopen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 26
Aangiftedatum: 01-07-1829
Kind Fokeltje Schaap
Geslacht: V
Geboortedatum: 30-06-1829
Vader Abraham Chaims Schaap
MoederHenna Salomons Asscher


Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-07
Inventarisnr: 3014
Gemeente: Bolsward
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 12
Aangiftedatum: 30-01-1879
Overledene Fokeltje Schaap
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 29-01-1879
Vader Abraham Schaap
Moeder Henna Salomon Asscher 
Partner  
Relatie: ongehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 49 jaar

Zij was de dochter van (9)19 & (9)14 en de zuster van (9)03 en (9)07
2011/04/27