Het Stenen Archief - Only completed research

[3340]

(15)17
5
Meer v.
Joseph Samuel
Joseph z.v. Shmu'eel
Samuel van Meer & Judith Philip
26-10-1786
20 Tishri 5547
Cuijk
13-1-1865
15 Tevet 5625
Cuijk
Cuijk
13-1-1868//18 Tevet 5628
Er is geen Nederlandse tekst
פנ איש מכאבים תחת בנים מעשיו חשובים הה כ' יוסף, ב"ר שמואל מת עש"ק ט"ו טבת ונקבר ביום ב' בו שנת תרכ"ה לפ"ק ת נ צ ב ה
עשק = ערב שבת קודש 
Hier rust een man van smarten als zonen. Zijn daden waren belangrijk. Deze is de ge'eerde heer Yoseef zoon van de heer Shmueel. Hij overleed op de vooravond van Shabbath 15 Tevet en hij werd begraven op de maandag van dezelfde maand van het jaar 5625.
Bron:-Overlijdensakte #3 Cuijk 13-01-1865 [Family Search]
Hij was de zoon van (15)01

De geboortedatum (en de hieruit geconverteerde Heb.datum) en -plaats is overgenomen uit het boek van J.Bader. Volgens J.Bader overleed hij ongehuwd (dit klopt met de overlijdensakte) en duidt de tekst op het feit, dat hij invalide was.
2011/12/05