Het Stenen Archief - Only completed research

[3424]

(99)15
4
Lezer
Pinkus
Pinchas z.v. Eli'ezer
Rebekka Jozep
Lezer PInkus & Sara Jozep
1783
Jurgenburg(Polen)
20-12-1853
19 Kislev 5614
Diepenheim
Diepenheim
21-12-1853// 20 Kislev 5614

Geen Nederlandse tekst

פ"נ
מה"ו פינחס בן מה"ו אליעזר
ממדינת פולין
איש חמודות (1) ורב פעלים (2)
צדיק הי  בכל דרכיו וחסיד
בכל מעשיו (3) ה'ה' הרב המופלג
בתורה הישיש והעניו מוהר"ר
פינחס זצ"ל נאסף אל
עמו (4) ביום ג' פ' וישב (5) ונקבר
בכבוד גדול בד' בו
שנת
למען תחיו לפ"ק (6)
ת'נ'צ'ב'ה'

(1) דניאל י יא
(2 שמואל ב' כג כ
(3) תהלים קמ"ה יז
(4) לפי בראשית כה ח ועוד
(5) חל בשבת כ"ג כסלו תרי"ד =   24-12-1853 ובמקרה זה ביום ג' הכוונה לפני השבת
(6) = תרי"ד

Hier Rust
de leraar en rabbijn Pinchas zoon van de leraar en rabbijn Eli'ezer
uit de staat Polen
een beminde man (1) groot van daden (2)
Rechtvaardig was hij in al zijn wegen en rechtschapen
in al zijn daden (3), dat is de heer onze leraar en rabbijn de heer

Pinchas het  aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen, hij werd verzameld tot
zijn volk (4) op dinsdag van de [a.s.] weekafdeling Vajeshev (5)  en werd begraven
met grote eer op de woensdag daarvan
in het jaar "opdat zij zullen leven"  (6) (7)
T.N.Ts.B.H.

(1) Daniel 10:11
(2) 2 Samuel 23:20 en 1 Kronieken1:22
(3) Psalm 145:17 die in het dagelijkse 3x wordt gezegd; 2x in het ochtendgebed en in het middag gebed.
(4) vgl Gen. 25:8 e.a.
(5)  Vajesjev is de weekafdeling  Gen. 37:1 - 40:23
(6) Citaat uit Deut. 4:1. De getalwaarde van deze letters is 5614  
(7) in het jaar van overlijden 5614 (1853) werd deze weekafdeling gelezen op Shabbat 23 Kislev = 24-12-1853

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #53 Diepenheim 20-12-1853
Overleden om 4 uur 's morgens
Hij wordt in "Het Oude Volk" van Hans Kooger-pag.135-genoemd als 1 van de 7 uit Oost-Europa afkomstige voorzangers van de gemeente Aalten.
Aldaar heet hij Leijser Pinkers2014/10/17
bnnch