Het Stenen Archief - Only completed research

[3481]

(10)009
5
Leverpoll
Meir
Me'ir z.v. Petachaya Eliezer ha-Levi
Hendrina Levijpg
Eliezar Wolf Leverpoll & Leentje Smool
9-3-1814
17 Adar 5574
Mendritz; Oost Pruissen/Polen
21-11-1890
9 Kislev 5651
Borculo
Borculo
23-11-1890//11 Kislev 5651
Er is geen Nederlandse tekst
פ"ט מהיר וחרוץ לכלכל את ביתו אביונים ועניים תמך בחמלתו ירא אלהיו כל ימיו היה באמונתו רועה בצדק ובמישור את עדתו ה"ה כ' מאיר בן החבר ר' פתחי' אליעזר הלוי ממשפחת לעווערפאל מת בזקנה ובשיבה טובה ביום עש"ק ט' כסלו ונקבר בשם טוב ביום א' פ' ויצא תרנ"א לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הקבורה נרשם בטעות ליום א' פר' ויצא אך למעשה זה היה השבוע של פר' וישלח
Hier rust Snel en ijverig voorzag hij in de levensbehoeften van zijn huis. Nooddruftigen en armen ondersteunde hij in zijn mededogen. Al zijn dagen was hij iemand die zijn God vreesde in zijn vertrouwen. Hij hoedde in rechtvaardigheid en rechtmatigheid zijn gemeente (1). Dit is De ge'eerde Me'ir, zoon van de chaveer, de heer Petachia (2) Eli'ezer Ha-Levi Van de familie Leverpoll. Hij stierf oud en op hoge leeftijd op de dag voor de Heilige Shabbat 9 Kislev en werd begraven in goede naam op zondag van de parasha Wa-Jetsee (3) 5651. T.N.Ts.B.H.
(*)-De datum van het begraven is verkeerd aangegeven. Die zondag was al in de week van de Tora afdeling Vayishlach . De eerste letters van de eerste 4 regels geven zijn naam MEIR.De regels zijn op rijm.
Geboorte:-
Bevolkingsregister Borculo register 17
Leverpoll; Meier
Achternaam: Leverpoll
Voornaam: Meier
Geboortedatum: 09-03-1814
Geboorteplaats: Menderitsz P.
Beroep: winkelier
Gemeente: Borculo
Register: 17
Bladzijde: 106

Genlias Overlijden
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6081
Gemeente: Borculo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 83
Aangiftedatum: 21-11-1890
Overledene Meijer Leverpoll
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-11-1890
Overlijdensplaats: Borculo-Stad
Vader NN NN
Moeder NN NN
Partner Hendrine Levij
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Mendritz Duitsland; oud 76 jaar; beroep overl.: winkelier

Zijn echtgenote is (10)033
Zijn vader is (10)002
Hij is de vader van(10)061, (10)077 & (10)081 en van (84)085, (84)101 & (84)035 .

Verdere gegevens verwanten:-
Zijn moeder is in het buitenland gestorven
Van zijn kinderen die in Lochem begraven liggen, staan nog (84)035, 085 & 101


Genlias Huwelijk
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6134
Gemeente: Borculo
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 27-01-1836
Bruidegom Meier Leverpoll
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Mienderzie (Polen)
Bruid Hendrine Levij
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Goor
Vader bruidegom Eliezar Wolf Leverpoll
Moeder bruidegom Leentje Smool
Vader bruid Nathan Levij
Moeder bruid Elisabeth Samuel
Nadere informatie beroep bg.: koopman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: koopman; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koopman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld

Toen in 1877 de nieuwe synagoge werd gebouwd, werd het recht van het leggen van de eerste steen bij opbod verkocht. Het hoogste bedrag (gld 40,-) werd geboden door de heer Salomon Leverpoll voor zijn vader Meijer Leverpoll, die, volgens het opschrift op de steen, dat samen met zijn echtgenote deed op 7 Mei 1877 (bron: S. Laansma: De Joodse gemeente te Borculo. Pagina 19)
2010/10/31