Het Stenen Archief - Only completed research

[3583]

(101)73
4
Dijk, van
Abraham
Avraham z.v. Shimon
Simon van Dijk & Mindele Broekman
22-03-1838
25 Adar 5598
Oss
17-07-1885
5 Av 5645
Oss
Geffen
19-07-1885//7 Av 5645
Hier rust het stoffelijk overschot
van ABRAHAM van DIJK
Geb.te Oss 22 Maart 5598
Overl.aldaar 17 Juli 5645
Z.A.R.I.V.
De niet geheel duidelijke Nederlandse  tekst werd met behulp van
Becker (*)-pag.200- definitief vastgesteld.
מצבת אברהם
ויאמר ה אל אברם
לך לך מארצך ממולדתך
ארץ החיים אראך עלה אלי
הנני ענית עזבת אדמתך
כי לא יראני האדם וחי

פ"נ
אברהם בן שמעון פון
דייק ה"ה משך כ שנים גבאי
דח"ק גמילות חסדים ות"ת נפטר
עש"ק ה אב תרמ"ה לפ"ק ויקבר
ביום א שלאחריו
ת"מ"ך
לך לך מארצך ממולדתך

ואו החיבור בין מארצך לבין ממולדתך
כפי שמופיע בתנ"ך חסר כאן
De grafsteen van Avraham 
En God zij tot Avram
Ga heen uit je land en je geboorteland
Het land des levens zal ik je laten zien, stijg op naar Mij,
Hier ben ik, antwoordde u, en je verliet je land
Want geen mens kan Mij zien en in leven blijven

Hier Rust
Avraham de zoon van Shimon van
Dijk. deze was 20 jaar de opzichter van  het Heilige Genootschap
Gemiloet Chassadim (1) en (de leerschool) Talmoed Tora (2),overleden
op de vooravond (vrijdag) van de Heilige Shabbath 5 Av 5645 en werd
begraven op de zondag daarop volgende
Moge hij in ere rusten

Tevens werd gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
pag. 200-201.In dit boek is dit grafsteen #73

Regels 1 en 2 (en 3) zijn de aanvang van Parashat Lech Lecha-Genesis 12:1 en zijn specifiek verbonden aan (aartsvader) Abraham.
Regel 1 en 2 zijn woordelijk de Bijbelse tekst  aldaar , regel 3 gedeeltelijk
en gecombineerd met andere bronnen, nl. Job 28:13 en Exodus 24:12
Regel 4 is weer een combinatie van Genesis 22:1 met de strekking van Genesis 12:1 (hoewel niet woordelijk daar te vinden)
Regel 5 is Exodus 33:20
(De bronverwijzing bij Becker(*) is te beknopt en onvolledig en komt daardoor onjuist over-noten 1 en 2 op pag.200) 

(1)-Het genootschap dat zich bezig houdt met het begraveniswezen
(2)-Afgekort

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #37 Oss 23-03-1838
Geboren om 7 uur 's ochtends

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
AlgemeenToegangnr: 50
Inventarisnr: 6135
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 120
Overledene Abraham van Dijk
Overlijdensdatum: 17-07-1885
Vader  Simon van Dijk
Moeder  Mindele Judith Abrahams
Partner  
Zowel op de geboorte-als op de overlijdensakte is de naam van zijn moeder
Mindele Judith Abrahams.
De familienaam Broekman, gegeven door Becker(*), komt op deze aktes niet voor.
Ook geeft hij als voornaam ook Mina-dit, zowel als familienaam Broekman  is haar naam in de Nederlandse tekst op haar grafsteen te Oss (205)015
Hij was de zoon van (101)81 & (205)015
2015/10/02
bnnch