Het Stenen Archief - Only completed research

[3586]

(101)76
4
Cohen (de Kadt)
Soesman
Meshulam z.v.Rafael ha-Cohen
Cohen (de Kadt)
Maria van Leeuwen
Rafael Roelof Cohen de Kadt & Eva de Roos
23-04-1818
17 Nissan 5578
Oss
15-02-1881
16 Adar I 5641
Oss
Geffen
16-02-1881//17 Adar I 5641
Hier Rust
SOESMAN COHEN
Geb.te Oss 23 April 5578
Aldaar Overl.15 Feb.56541
Z.A.R.I.V.
Geboortedatum op de steen is geheel fout en moet zijn 30 April.
פ"ט
איש תם וישר
משלם בן רפאל הכהן
עלתה נשמתו השמימה
אור ליום ג ט"ז אדר א
ויקבר ביום ד י"ז בו
שנת תרמ"א לפ"ק
ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
Een ingetogen en rechtschapen man
Meshulam zoon van Rafa'el ha-Cohen
Zijn ziel steeg op naar de Hemel
Op de vooravond  van dinsdag 16 Adar I
En werd hij begraven op woensdag de 17e daarvan
In het jaar 5641

T N Ts B H 
Tevens werd gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
pag. 150-151 is dit grafsteen #76

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #31 Oss 01-05-1818
Geboren om twaalf uur 's nachts

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #25 Oss 15-02-1881 (onder de naam Israel-zie opmerking hierover)
Uur van overlijden 10 uur namiddag (**)

(**)-Vlg. het uur van overlijden was dit vlg. de Joodse kalender reeds de nieuwe dag na de 14e , 16 Adar I 5641 (15-02-1881).
De opmerking van Becker (*) hierover op pag.150-noot 5)-"Op zijn grafsteen staat abusievelijk 15-02-1881" is te scherp.Teruggezet van de Hebreeuwse datum is dit, hoewel burgerlijk onjuist, verdedigbaar in combinatie met het jaar 5641 A.M. (er staat niet 1881 zoals Becker (*) schrijft) 




Hij was de zoon van (101)39 & (101)41 en de (jongere) broer van (101)21
Israel.
Becker(*) geeft aan in noot 1) van pag.150, dat hij ten onrechte bij de conscriptie van de Nationale Militie als ook op zijn overlijdensakte als Israel werd geregistreerd (evenals zijn oudere broer-(101)21), waardoor beide broers als Israel-Soesman ten onrechte-door het leven gingen. 
2015/10/02
bnnch