Het Stenen Archief - Only completed research

[3588]

(101)78
3
Horneman
Elisabeth Jacobeth
Yocheved d.v. Yehoshua(zie opm.)
Zwanenberg
Simon Zwanenberg
Philip Horneman & Rachel Lifmann
02-05-1805
3 Iyar 5565
Goch(Pruissen)
13-10-1882
30 Tishri 5643
Oss
Geffen
15-10-1882//2 Cheshvan 5643
Hier Rust Jacobeth
Horneman huisvrouw
van Simon Zwanenberg
overleden te Oss 13 December 5643
De Nederlandse tekst is ook bij Becker(*) niet geheel duidelijk, maar de ontcijfering is zo goed als zeker correct.
מנשים באהל תברך
פ"נ
אשה חשובה מ יוכבד
בת יהושע אשת שמעון
שואנענבארג מתה
ביום עש"ק א דר"ח חשון
ונקברה ביום א ב בו תרמ"ג

ת נ צ ב ה 
Gij zijt gezegend boven alle vrouwen in de tent

Hier Rust
Een belangrijke vrouw mevrouw Yocheved
dochter van Yehoshua de vrouw van Shimon
Zwanenberg, overleden
op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag)
de eerste van de  Nieuwemaandsdag (**) van Cheshvan
en werd begraven op zondag de tweede daarvan 5643

T N Ts B H 

Tevens werd gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
pag. 108-109 -aldaar is dit grafsteen #78

(**)-Rosh Chodesh-dit jaar bestaande uit twee dagen.  

Becker(*) vermeldt op pag.108 dat de naam van haar vader was
Philip Jozua Jacob Hornemann zonder hiervoor de bron weer te geven. 

Dit gegeven verklaart in ieder geval wel waarom haar patroniem Yocheved dochter van Yehoshua terwijl de burgerlijke eerste naam van haar vader Philip is.

In de huwelijksakte noch in de overlijdensakte is de naam Jozoa genoemd.
(huwelijkse bijlagen Heesch voor het jaar 1835-het huwelijk vond plaats op 30-05-1835 en niet 30-05-1836 zoals Becker(*) abusievelijk meldt-
zijn bij Family Search niet aanwezig).

Het onderzoek leverde dus geen externe bron op voor de Hebreeuwse naam Jozua/Yehoshua van haar vader.


De geboortegegevens zijn vlg. Becker(*)-pag.108 die hiervoor in noot 2) verwijst naar de huwelijksakte.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #126 Oss 13-10-1882
Uur van overlijden 6 uur voormiddag
Schoondochter van (101)63 & (101)50; haar echtgenoot werd te Heesch in 1805 besneden door mohel Pinchas

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.076
Inventarisnr: 3422
Gemeente: Heesch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 8
Datum: 30-05-1835
Bruidegom Simon van Zwanenburg
Geboorteplaats: Heesch
Bruid  Elisabeth Hornmann
Geboorteplaats: Goch DEU
Vader bruidegom Abraham van Zwanenburg
Moeder bruidegom Judith van den Berg
Vader bruid Philip Jacob Hornmann
Moeder bruid Rachel Lifmann

Op haar overlijdensakte gespeld Elisabet (zonder h en zonder tweede naam)
2015/10/02
bnnch